Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2019 m. kovo 12 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

14. Gauti dokumentai

1) Gauti šie Tarybos ir Komisijos dokumentai:

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija (05824/2019 [01] - C8-0053/2019 - 2018/2166(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – vykdomosios įstaigos (05826/2019 - C8-0054/2019 - 2018/2166(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas (05824/2019 [02] - C8-0055/2019 - 2018/2167(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir Europos Vadovų Taryba (05824/2019 [03] - C8-0056/2019 - 2018/2168(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Teisingumo Teismas (05824/2019 [04] - C8-0057/2019 - 2018/2169(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Audito Rūmai (05824/2019 [05] - C8-0058/2019 - 2018/2171(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2017m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (05824/2019 [06] - C8-0059/2019 - 2018/2172(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Regionų komitetas (05824/2019 [07] - C8-0060/2019 - 2018/2173(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ombudsmenas (05824/2019 [08] - C8-0061/2019 - 2018/2174(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (05824/2019 [09] - C8-0062/2019 - 2018/2175(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos išorės veiksmų tarnyba (05824/2019 [10] - C8-0063/2019 - 2018/2176(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, DEVE, INTA, AFCO

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 8-asis EPF (05368/2019 - C8-0064/2019 - 2018/2177(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

DEVE, BUDG

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 9-asis EPF (05369/2019 - C8-0065/2019 - 2018/2177(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

DEVE, BUDG

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 10-asis EPF (05370/2019 - C8-0066/2019 - 2018/2177(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

DEVE, BUDG

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 11-asis EPF (05371/2019 - C8-0067/2019 - 2018/2177(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

DEVE, BUDG

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) (05825/2019 [01] - C8-0068/2019 - 2018/2178(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

EMPL, ITRE

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound) (05825/2019 [02] - C8-0069/2019 - 2018/2179(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

EMPL

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) (05825/2019 [03] - C8-0070/2019 - 2018/2180(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC) (05825/2019 [04] - C8-0071/2019 - 2018/2181(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI, LIBE

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (EAA) (05825/2019 [05] - C8-0072/2019 - 2018/2182(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) (05825/2019 [06] - C8-0073/2019 - 2018/2183(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

EMPL

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT) (05825/2019 [07] - C8-0074/2019 - 2018/2184(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

CULT

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (EMA) (05825/2019 [08] - C8-0075/2019 - 2018/2185(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas) (05825/2019 [09] - C8-0076/2019 - 2018/2186(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (ETF) (05825/2019 [10] - C8-0077/2019 - 2018/2187(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

EMPL

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) (05825/2019 [11] - C8-0078/2019 - 2018/2188(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

TRAN

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (EASA) (05825/2019 [12] - C8-0079/2019 - 2018/2189(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

TRAN

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) (05825/2019 [13] - C8-0080/2019 - 2018/2190(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) (05825/2019 [14] - C8-0081/2019 - 2018/2191(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) (05825/2019 [15] - C8-0082/2019 - 2018/2192(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (EGA) (05825/2019 [16] - C8-0083/2019 - 2018/2193(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

TRAN

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL) (05825/2019 [17] - C8-0084/2019 - 2018/2194(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX) (05825/2019 [18] - C8-0085/2019 - 2018/2195(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, LIBE

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra (GSA) (05825/2019 [19] - C8-0086/2019 - 2018/2196(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA) (05825/2019 [20] - C8-0087/2019 - 2018/2197(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

PECH

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) (05825/2019 [21] - C8-0088/2019 - 2018/2198(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra (AA) (05825/2019 [22] - C8-0089/2019 - 2018/2199(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas) (05825/2019 [23] - C8-0090/2019 - 2018/2200(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) (05825/2019 [24] - C8-0091/2019 - 2018/2201(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

FEMM

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija (EBI) (05825/2019 [25] - C8-0092/2019 - 2018/2202(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ECON

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) (05825/2019 [26] - C8-0093/2019 - 2018/2203(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ECON, EMPL

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) (05825/2019 [27] - C8-0094/2019 - 2018/2204(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ECON

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) (05825/2019 [28] - C8-0095/2019 - 2018/2205(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (BEREC) biuras (05825/2019 [29] - C8-0096/2019 - 2018/2206(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE, IMCO

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) (05825/2019 [30] - C8-0097/2019 - 2018/2207(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) (05825/2019 [31] - C8-0098/2019 - 2018/2208(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra („eu-LISA“) (05825/2019 [32] - C8-0099/2019 - 2018/2209(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Tarptautinė ITER branduolio sintezės energijos organizacija (05827/2019 [01] - C8-0100/2019 - 2018/2211(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Saugi oro navigacija (SESAR) (05827/2019 [02] - C8-0101/2019 - 2018/2212(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE, TRAN

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Bendroji įmonė „Švarus dangus“. Aviacija ir aplinka (05827/2019 [03] - C8-0102/2019 - 2018/2213(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI, ITRE, TRAN

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Biologinės pramonės sektorių (BPS) bendroji įmonė (05827/2019 [04] - C8-0103/2019 - 2018/2214(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE, REGI

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: 2 naujoviškų vaistų iniciatyvos (2 NVI) bendroji įmonė (05827/2019 [05] - C8-0104/2019 - 2018/2215(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI, ITRE

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Kuro elementų ir vandenilio (KEV) bendroji įmonė (05827/2019 [06] - C8-0105/2019 - 2018/2216(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Shift2Rail“ (05827/2019 [07] - C8-0106/2019 - 2018/2217(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE, TRAN

- 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: „Elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europos lyderystės“ (bendroji įmonė ECSEL) (05827/2019 [08] - C8-0107/2019 - 2018/2218(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

2) Gautas šis parlamentinio komiteto pranešimas:

- Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl ES specialiųjų įgaliotinių įgaliojimų ir jų apimties (2018/2116(INI)) - AFET komitetas - Pranešėja: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)

Atnaujinta: 2019 m. rugpjūčio 6 d.Teisinis pranešimas