Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 12. marca 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia

14. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty Rady a Komisie:

– Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia (05824/2019 [01] – C8-0053/2019 – 2018/2166(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

– Absolutórium za rok 2017: Všeobecný rozpočet EÚ – Výkonné agentúry (05826/2019 – C8-0054/2019 – 2018/2166(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

– Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament (05824/2019 [02] – C8-0055/2019 – 2018/2167(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

– Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada (05824/2019 [03] – C8-0056/2019 – 2018/2168(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

– Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor (05824/2019 [04] – C8-0057/2019 – 2018/2169(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

– Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky dvor audítorov (05824/2019 [05] – C8-0058/2019 – 2018/2171(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

– Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor (05824/2019 [06] – C8-0059/2019 – 2018/2172(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

– Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov (05824/2019 [07] – C8-0060/2019 – 2018/2173(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

– Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman (05824/2019 [08] – C8-0061/2019 – 2018/2174(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

– Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (05824/2019 [09] – C8-0062/2019 – 2018/2175(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

– Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (05824/2019 [10] – C8-0063/2019 – 2018/2176(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

AFET, DEVE, INTA, AFCO

– Absolutórium za rok 2017: Všeobecný rozpočet EÚ – 8. ERF (05368/2019 – C8-0064/2019 – 2018/2177(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

DEVE, BUDG

– Absolutórium za rok 2017: Všeobecný rozpočet EÚ – 9. ERF (05369/2019 – C8-0065/2019 – 2018/2177(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

DEVE, BUDG

– Absolutórium za rok 2017: Všeobecný rozpočet EÚ – 10. ERF (05370/2019 – C8-0066/2019 – 2018/2177(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

DEVE, BUDG

– Absolutórium za rok 2017: Všeobecný rozpočet EÚ – 11. ERF (05371/2019 – C8-0067/2019 – 2018/2177(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

DEVE, BUDG

– Absolutórium za rok 2017: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP) (05825/2019 [01] – C8-0068/2019 – 2018/2178(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

EMPL, ITRE

– Absolutórium za rok 2017: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND) (05825/2019 [02] – C8-0069/2019 – 2018/2179(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

EMPL

– Absolutórium za rok 2017: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) (05825/2019 [03] – C8-0070/2019 – 2018/2180(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

LIBE

– Absolutórium za rok 2017: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (OEDT) (05825/2019 [04] – C8-0071/2019 – 2018/2181(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ENVI, LIBE

– Absolutórium za rok 2017: Európska environmentálna agentúra (EEA) (05825/2019 [05] – C8-0072/2019 – 2018/2182(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ENVI

– Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) (05825/2019 [06] – C8-0073/2019 – 2018/2183(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

EMPL

– Absolutórium za rok 2017: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT) (05825/2019 [07] – C8-0074/2019 – 2018/2184(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

CULT

– Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre lieky (EMA) (05825/2019 [08] – C8-0075/2019 – 2018/2185(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ENVI

– Absolutórium za rok 2017: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust) (05825/2019 [09] – C8-0076/2019 – 2018/2186(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

LIBE

– Absolutórium za rok 2017: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) (05825/2019 [10] – C8-0077/2019 – 2018/2187(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

EMPL

– Absolutórium za rok 2017: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) (05825/2019 [11] – C8-0078/2019 – 2018/2188(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

TRAN

– Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) (05825/2019 [12] – C8-0079/2019 – 2018/2189(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

TRAN

– Absolutórium za rok 2017: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) (05825/2019 [13] – C8-0080/2019 – 2018/2190(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ENVI

– Absolutórium za rok 2017: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) (05825/2019 [14] – C8-0081/2019 – 2018/2191(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ENVI

– Absolutórium za rok 2017: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) (05825/2019 [15] – C8-0082/2019 – 2018/2192(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE

– Absolutórium za rok 2017: Železničná agentúra Európskej únie (ERA) (05825/2019 [16] – C8-0083/2019 – 2018/2193(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

TRAN

– Absolutórium za rok 2017: Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) (05825/2019 [17] – C8-0084/2019 – 2018/2194(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

LIBE

– Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) (05825/2019 [18] – C8-0085/2019 – 2018/2195(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

AFET, LIBE

– Absolutórium za rok 2017: Agentúra pre európsky GNSS (GSA) (05825/2019 [19] – C8-0086/2019 – 2018/2196(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE

– Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) (05825/2019 [20] – C8-0087/2019 – 2018/2197(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

PECH

– Absolutórium za rok 2017: Európska chemická agentúra (AEPC) (05825/2019 [21] – C8-0088/2019 – 2018/2198(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ENVI

– Absolutórium za rok 2017: Zásobovacia agentúra Euratomu (AA) (05825/2019 [22] – C8-0089/2019 – 2018/2199(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE

– Absolutórium za rok 2017: Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) (05825/2019 [23] – C8-0090/2019 – 2018/2200(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

LIBE

– Absolutórium za rok 2017: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) (05825/2019 [24] – C8-0091/2019 – 2018/2201(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

FEMM

– Absolutórium za rok 2017: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) (05825/2019 [25] – C8-0092/2019 – 2018/2202(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ECON

– Absolutórium za rok 2017: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (AEAPP) (05825/2019 [26] – C8-0093/2019 – 2018/2203(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ECON, EMPL

– Absolutórium za rok 2017: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) (05825/2019 [27] – C8-0094/2019 – 2018/2204(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ECON

– Absolutórium za rok 2017: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) (05825/2019 [28] – C8-0095/2019 – 2018/2205(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE

– Absolutórium za rok 2017: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) (05825/2019 [29] – C8-0096/2019 – 2018/2206(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE, IMCO

– Absolutórium za rok 2017: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) (05825/2019 [30] – C8-0097/2019 – 2018/2207(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE

– Absolutórium za rok 2017: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (05825/2019 [31] – C8-0098/2019 – 2018/2208(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

LIBE

– Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) (05825/2019 [32] – C8-0099/2019 – 2018/2209(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

LIBE

– Absolutórium za rok 2017: Medzinárodná organizácia pre energiu jadrovej syntézy (ITER) (05827/2019 [01] – C8-0100/2019 – 2018/2211(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE

– Absolutórium za rok 2017: spoločný podnik – bezpečnosť letovej prevádzky (SESAR) (05827/2019 [02] – C8-0101/2019 – 2018/2212(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE, TRAN

– Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik – aeronautika a životné prostredie (Čisté nebo) (05827/2019 [03] – C8-0102/2019 – 2018/2213(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ENVI, ITRE, TRAN

– Absolutórium za rok 2017: spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI) (05827/2019 [04] – C8-0103/2019 – 2018/2214(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE, REGI

– Absolutórium za rok 2017: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IIL 2) (05827/2019 [05] – C8-0104/2019 – 2018/2215(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ENVI, ITRE

– Absolutórium za rok 2017: spoločný podnik pre palivové články a vodík (FCH) (05827/2019 [06] – C8-0105/2019 – 2018/2216(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE

– Absolutórium za rok 2017: spoločný podnik Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (05827/2019 [07] – C8-0106/2019 – 2018/2217(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE, TRAN

– Absolutórium za rok 2017: Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy (spoločný podnik ECSEL) (05827/2019 [08] – C8-0107/2019 – 2018/2218(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE

2) Parlamentné výbory preložili túto správu:

- Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k rozsahu pôsobnosti a mandátu osobitných zástupcov EÚ (2018/2116(INI)) - výbor AFET - Spravodajkyňa: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)

Posledná úprava: 6. augusta 2019Právne oznámenie