Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 12. marec 2019 - StrasbourgKončna izdaja

14. Predložitev dokumentov

1) Svet in Komisija sta predložila naslednje dokumente:

- Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropska komisija (05824/2019 [01] - C8-0053/2019 - 2018/2166(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrešnica 2017: Splošni proračun EU – izvajalske agencije (05826/2019 - C8-0054/2019 - 2018/2166(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski parlament (05824/2019 [02] - C8-0055/2019 - 2018/2167(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Svet in Evropski svet (05824/2019 [03] - C8-0056/2019 - 2018/2168(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Sodišče (05824/2019 [04] - C8-0057/2019 - 2018/2169(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Računsko sodišče (05824/2019 [05] - C8-0058/2019 - 2018/2171(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski ekonomsko-socialni odbor (05824/2019 [06] - C8-0059/2019 - 2018/2172(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Odbor regij (05824/2019 [07] - C8-0060/2019 - 2018/2173(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski varuh človekovih pravic (05824/2019 [08] - C8-0061/2019 - 2018/2174(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski nadzornik za varstvo podatkov (05824/2019 [09] - C8-0062/2019 - 2018/2175(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropska služba za zunanje delovanje (05824/2019 [10] - C8-0063/2019 - 2018/2176(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, AFCO

- Razrešnica 2017: splošni proračun EU – 8. Evropski razvojni sklad (ERS) (05368/2019 - C8-0064/2019 - 2018/2177(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

DEVE, BUDG

- Razrešnica 2017: splošni proračun EU – 9. Evropski razvojni sklad (ERS) (05369/2019 - C8-0065/2019 - 2018/2177(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

DEVE, BUDG

- Razrešnica 2017: splošni proračun EU – 10. Evropski razvojni sklad (ERS) (05370/2019 - C8-0066/2019 - 2018/2177(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

DEVE, BUDG

- Razrešnica 2017: splošni proračun EU – 11. Evropski razvojni sklad (ERS) (05371/2019 - C8-0067/2019 - 2018/2177(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

DEVE, BUDG

- Razrešnica 2017: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) (05825/2019 [01] - C8-0068/2019 - 2018/2178(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

EMPL, ITRE

- Razrešnica 2017: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) (05825/2019 [02] - C8-0069/2019 - 2018/2179(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

EMPL

- Razrešnica 2017: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) (05825/2019 [03] - C8-0070/2019 - 2018/2180(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

LIBE

- Razrešnica 2017: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) (05825/2019 [04] - C8-0071/2019 - 2018/2181(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI, LIBE

- Razrešnica 2017: Evropska agencija za okolje (EEA) (05825/2019 [05] - C8-0072/2019 - 2018/2182(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI

- Razrešnica 2017: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) (05825/2019 [06] - C8-0073/2019 - 2018/2183(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

EMPL

- Razrešnica 2017: Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT) (05825/2019 [07] - C8-0074/2019 - 2018/2184(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

CULT

- Razrešnica 2017: Evropska agencija za zdravila (EMA) (05825/2019 [08] - C8-0075/2019 - 2018/2185(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI

- Razrešnica 2017: Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust) (05825/2019 [09] - C8-0076/2019 - 2018/2186(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

LIBE

- Razrešnica 2017: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) (05825/2019 [10] - C8-0077/2019 - 2018/2187(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

EMPL

- Razrešnica 2017: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) (05825/2019 [11] - C8-0078/2019 - 2018/2188(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

TRAN

- Razrešnica 2017: Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) (05825/2019 [12] - C8-0079/2019 - 2018/2189(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

TRAN

- Razrešnica 2017: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) (05825/2019 [13] - C8-0080/2019 - 2018/2190(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI

- Razrešnica 2017: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) (05825/2019 [14] - C8-0081/2019 - 2018/2191(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI

- Razrešnica 2017: Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (ENISA) (05825/2019 [15] - C8-0082/2019 - 2018/2192(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Razrešnica 2017: Agencija Evropske unije za železnice (ERA) (05825/2019 [16] - C8-0083/2019 - 2018/2193(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

TRAN

- Razrešnica 2017: Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) (05825/2019 [17] - C8-0084/2019 - 2018/2194(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

LIBE

- Razrešnica 2017: Evropska agencija za mejno in obalno stražo (FRONTEX) (05825/2019 [18] - C8-0085/2019 - 2018/2195(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

AFET, LIBE

- Razrešnica 2017: Agencija za evropski GNSS (GSA) (05825/2019 [19] - C8-0086/2019 - 2018/2196(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Razrešnica 2017: Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA) (05825/2019 [20] - C8-0087/2019 - 2018/2197(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

PECH

- Razrešnica 2017: Evropska agencija za kemikalije (ECHA) (05825/2019 [21] - C8-0088/2019 - 2018/2198(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI

- Razrešnica 2017: Agencija za oskrbo Euratom (ESA) (05825/2019 [22] - C8-0089/2019 - 2018/2199(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Razrešnica 2017: Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (EUROPOL) (05825/2019 [23] - C8-0090/2019 - 2018/2200(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

LIBE

- Razrešnica 2017: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) (05825/2019 [24] - C8-0091/2019 - 2018/2201(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

FEMM

- Razrešnica 2017: Evropski bančni organ (EBA) (05825/2019 [25] - C8-0092/2019 - 2018/2202(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ECON

- Razrešnica 2017: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) (05825/2019 [26] - C8-0093/2019 - 2018/2203(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ECON, EMPL

- Razrešnica 2017: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) (05825/2019 [27] - C8-0094/2019 - 2018/2204(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ECON

- Razrešnica 2017: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) (05825/2019 [28] - C8-0095/2019 - 2018/2205(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Razrešnica 2017: Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) (05825/2019 [29] - C8-0096/2019 - 2018/2206(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE, IMCO

- Razrešnica 2017: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) (05825/2019 [30] - C8-0097/2019 - 2018/2207(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Razrešnica 2017: Evropski azilni podporni urad (EASO) (05825/2019 [31] - C8-0098/2019 - 2018/2208(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

LIBE

- Razrešnica za leto 2017: Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) (05825/2019 [32] - C8-0099/2019 - 2018/2209(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

LIBE

- Razrešnica 2017: Mednarodna organizacija za fuzijsko energijo (ITER) (05827/2019 [01] - C8-0100/2019 - 2018/2211(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Razrešnica za leto 2017: skupno podjetje za varnost zračne plovbe (SESAR) (05827/2019 [02] - C8-0101/2019 - 2018/2212(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE, TRAN

- Razrešnica za leto 2017: skupno podjetje za aeronavtiko in okolje (Čisto nebo) (05827/2019 [03] - C8-0102/2019 - 2018/2213(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI, ITRE, TRAN

- Razrešnica za leto 2017: skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (BBI) (05827/2019 [04] - C8-0103/2019 - 2018/2214(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE, REGI

- Razrešnica za leto 2017: skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2 (IMI) (05827/2019 [05] - C8-0104/2019 - 2018/2215(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ENVI, ITRE

- Razrešnica 2017: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (GCV) (05827/2019 [06] - C8-0105/2019 - 2018/2216(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

- Razrešnica 2017: Skupno podjetje Shift2Rail (05827/2019 [07] - C8-0106/2019 - 2018/2217(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE, TRAN

- Razrešnica 2017: Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj (ECSEL) (05827/2019 [08] - C8-0107/2019 - 2018/2218(DEC))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

ITRE

2) Parlamentarni odbori so predložili naslednje poročilo:

- Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o področju delovanja in mandatu posebnih predstavnikov EU (2018/2116(INI)) - odbor AFET - Poročevalka: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)

Zadnja posodobitev: 6. avgust 2019Pravno obvestilo