Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 12 mars 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

14. Inkomna dokument

1) Talmannen hade mottagit följande dokument från rådet och kommissionen:

- Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – kommissionen (05824/2019 [01] - C8-0053/2019 - 2018/2166(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Ansvarsfrihet för 2017: EU:s allmänna budget – Genomförandeorgan (05826/2019 - C8-0054/2019 - 2018/2166(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget - Europaparlamentet (05824/2019 [02] - C8-0055/2019 - 2018/2167(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget - Rådet och Europeiska rådet (05824/2019 [03] - C8-0056/2019 - 2018/2168(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget - Domstolen (05824/2019 [04] - C8-0057/2019 - 2018/2169(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget - Revisionsrätten (05824/2019 [05] - C8-0058/2019 - 2018/2171(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (05824/2019 [06] - C8-0059/2019 - 2018/2172(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget - Regionkommittén (05824/2019 [07] - C8-0060/2019 - 2018/2173(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget - Europeiska ombudsmannen (05824/2019 [08] - C8-0061/2019 - 2018/2174(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen (05824/2019 [09] - C8-0062/2019 - 2018/2175(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten (05824/2019 [10] - C8-0063/2019 - 2018/2176(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, AFCO

- Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – åttonde EUF (05368/2019 - C8-0064/2019 - 2018/2177(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – nionde EUF (05369/2019 - C8-0065/2019 - 2018/2177(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – tionde EUF (05370/2019 - C8-0066/2019 - 2018/2177(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – elfte EUF (05371/2019 - C8-0067/2019 - 2018/2177(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Ansvarsfrihet 2017: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) (05825/2019 [01] - C8-0068/2019 - 2018/2178(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL, ITRE

- Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) (05825/2019 [02] - C8-0069/2019 - 2018/2179(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL

- Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) (05825/2019 [03] - C8-0070/2019 - 2018/2180(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Ansvarsfrihet 2017: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) (05825/2019 [04] - C8-0071/2019 - 2018/2181(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI, LIBE

- Ansvarsfrihet 2017: Europeiska miljöbyrån (EEA) (05825/2019 [05] - C8-0072/2019 - 2018/2182(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Ansvarsfrihet 2017: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) (05825/2019 [06] - C8-0073/2019 - 2018/2183(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL

- Ansvarsfrihet 2017: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) (05825/2019 [07] - C8-0074/2019 - 2018/2184(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

CULT

- Ansvarsfrihet 2017: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) (05825/2019 [08] - C8-0075/2019 - 2018/2185(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Ansvarsfrihet 2017: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust) (05825/2019 [09] - C8-0076/2019 - 2018/2186(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Ansvarsfrihet 2017: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) (05825/2019 [10] - C8-0077/2019 - 2018/2187(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL

- Ansvarsfrihet 2017: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) (05825/2019 [11] - C8-0078/2019 - 2018/2188(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

TRAN

- Ansvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) (05825/2019 [12] - C8-0079/2019 - 2018/2189(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

TRAN

- Ansvarsfrihet 2017: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) (05825/2019 [13] - C8-0080/2019 - 2018/2190(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Ansvarsfrihet 2017: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) (05825/2019 [14] - C8-0081/2019 - 2018/2191(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) (05825/2019 [15] - C8-0082/2019 - 2018/2192(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) (05825/2019 [16] - C8-0083/2019 - 2018/2193(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

TRAN

- Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) (05825/2019 [17] - C8-0084/2019 - 2018/2194(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Ansvarsfrihet 2017: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) (05825/2019 [18] - C8-0085/2019 - 2018/2195(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, LIBE

- Ansvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för GNSS (GSA) (05825/2019 [19] - C8-0086/2019 - 2018/2196(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Ansvarsfrihet 2017: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) (05825/2019 [20] - C8-0087/2019 - 2018/2197(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PECH

- Ansvarsfrihet 2017: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) (05825/2019 [21] - C8-0088/2019 - 2018/2198(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Ansvarsfrihet 2017: Euratoms försörjningsbyrå (05825/2019 [22] - C8-0089/2019 - 2018/2199(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) (05825/2019 [23] - C8-0090/2019 - 2018/2200(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Ansvarsfrihet 2017: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) (05825/2019 [24] - C8-0091/2019 - 2018/2201(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

FEMM

- Ansvarsfrihet 2017: Europeiska bankmyndigheten (EBA) (05825/2019 [25] - C8-0092/2019 - 2018/2202(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ECON

- Ansvarsfrihet 2017: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) (05825/2019 [26] - C8-0093/2019 - 2018/2203(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ECON, EMPL

- Ansvarsfrihet 2017: Europeiska värdepapperskommittén (ESMA) (05825/2019 [27] - C8-0094/2019 - 2018/2204(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ECON

- Ansvarsfrihet 2017: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER) (05825/2019 [28] - C8-0095/2019 - 2018/2205(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Ansvarsfrihet 2017: Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) (05825/2019 [29] - C8-0096/2019 - 2018/2206(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE, IMCO

- Ansvarsfrihet 2017: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) (05825/2019 [30] - C8-0097/2019 - 2018/2207(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Ansvarsfrihet 2017: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) (05825/2019 [31] - C8-0098/2019 - 2018/2208(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Ansvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) (05825/2019 [32] - C8-0099/2019 - 2018/2209(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Ansvarsfrihet 2017: Internationella fusionsenergiorganisationen (ITER) (05827/2019 [01] - C8-0100/2019 - 2018/2211(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget – flygledningstjänsten (Sesar) (05827/2019 [02] - C8-0101/2019 - 2018/2212(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE, TRAN

- Ansvarsfrihet 2017: Gemensamma företaget – flygteknik och miljö (Clean Sky) (05827/2019 [03] - C8-0102/2019 - 2018/2213(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI, ITRE, TRAN

- Ansvarsfrihet 2017: Gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI) (05827/2019 [04] - C8-0103/2019 - 2018/2214(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE, REGI

- Ansvarsfrihet 2017: Gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (IMI) (05827/2019 [05] - C8-0104/2019 - 2018/2215(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI, ITRE

- Ansvarsfrihet 2017: Gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (FCH) (05827/2019 [06] - C8-0105/2019 - 2018/2216(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Ansvarsfrihet 2017: Gemensamma företaget Shift2Rail (05827/2019 [07] - C8-0106/2019 - 2018/2217(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE, TRAN

- Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Elektroniska komponenter och system för europeiskt ledarskap (Ecsel) (05827/2019 [08] - C8-0107/2019 - 2018/2218(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

2) Talmannen hade mottagit följande betänkande från parlamentets utskott:

- Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om räckvidden och mandatet för EU:s särskilda representanter (2018/2116(INI)) - Utskottet för utrikesfrågor - Föredragande: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande