Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 12 март 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия

18. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността) (предприети действия)

Председателят припомни, че препоръките на комисията ECON да не повдига възражение срещу делегираните актове бяха съобщени на пленарното заседание вчера, понеделник, 11 март 2019 г. (точка 9 от протокола от 11.3.2019 г).

В рамките на 24-часовия срок, предвиден в член 105, параграф 6 от Правилника за дейността, не беше повдигнато възражение срещу тези препоръки.

Следователно, тези препоръки се считат за одобрени и ще бъдат публикувани в приетите текстове от заседанието, което ще се проведе утре, сряда, 13 март 2019 г.

Последно осъвременяване: 6 август 2019 г.Правна информация