Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 12. marts 2019 - StrasbourgEndelig udgave

18. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6) (opfølgning)

Formanden mindede om, at henstillingerne fra ECON om ikke at gøre indsigelse mod de delegerede retsakter var blevet meddelt på plenarmødet den foregående dag, mandag den 11. marts 2019 (punkt 9 i protokollen af 11.3.2019).

Der var ikke blevet gjort indsigelse mod disse henstillinger inden for fristen på 24 timer som fastsat i forretningsordenens artikel 105, stk. 6.

Disse henstillinger ansås derfor som vedtaget og ville blive offentliggjort i vedtagne tekster for mødet den efterfølgende dag, onsdag den 13. marts 2019.

Seneste opdatering: 6. august 2019Juridisk meddelelse