Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 12 mars 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

18. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)

Talmannen påminde om att ECON-utskottets rekommendationer om att inte invända mot de delegerade akterna hade tillkännagivits i kammaren måndagen den 11 mars 2019 (punkt 9 i protokollet av den 11.3.2019).

Ingen invändning mot dessa rekommendationer hade gjorts inom den tidsfrist på 24 timmar som fastställs i artikel 105.6 i arbetsordningen.

Därmed ansågs rekommendationerna godkända och skulle offentliggöras som antagna texter från sammanträdet onsdagen den 13 mars 2019.

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande