Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 12. maaliskuuta 2019 - StrasbourgLopullinen painos

19. Hätätilanne Venezuelassa (keskustelu)
CRE

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Hätätilanne Venezuelassa (2018/2628(RSP))

Neven Mimica (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta, Ramón Jáuregui Atondo S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Javier Nart ALDE-ryhmän puolesta, Javier Couso Permuy GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Kostas Papadakis, Pier Antonio Panzeri, Beatriz Becerra Basterrechea, Ana Gomes ja Dita Charanzová.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Paulo Rangel, José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, María Teresa Giménez Barbat, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, Maria Lidia Senra Rodríguez, João Pimenta Lopes ja Bill Etheridge.

Neven Mimica käytti puheenvuoron.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.

Päivitetty viimeksi: 6. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus