Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2115(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0031/2019

Ingivna texter :

A8-0031/2019

Debatter :

PV 12/03/2019 - 20
CRE 12/03/2019 - 20

Omröstningar :

PV 13/03/2019 - 11.23
CRE 13/03/2019 - 11.23
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0187

Protokoll
Tisdagen den 12 mars 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

20. Uppföljning som gjorts av utrikestjänsten två år efter parlamentets betänkande om EU:s strategiska kommunikation för att bekämpa propaganda mot EU som sprids av tredje parter (debatt)
CRE

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik med en utvärdering av den uppföljning som gjorts av utrikestjänsten två år efter parlamentets betänkande om EU:s strategiska kommunikation för att bekämpa propaganda mot EU som sprids av tredje parter [2018/2115(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Anna Fotyga (A8-0031/2019)

Anna Fotyga redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vice talman

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Ramona Nicole Mănescu för PPE-gruppen, Eugen Freund för S&D-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Petras Auštrevičius för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Indrek Tarand, Lampros Fountoulis, grupplös, Sandra Kalniete, Julie Ward, Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Andrey Kovatchev, Michael Gahler, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica och Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Paulo Rangel, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Pirkko Ruohonen-Lerner, Notis Marias och Karol Karski.

Talare: Neven Mimica och Anna Fotyga.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.23 i protokollet av den 13.3.2019.

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande