Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0248(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0106/2019

Внесени текстове :

A8-0106/2019

Разисквания :

PV 12/03/2019 - 26
CRE 12/03/2019 - 26

Гласувания :

PV 13/03/2019 - 11.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0175

Протокол
Вторник, 12 март 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия

26. Фонд „Убежище и миграция“ ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Убежище и миграция“ [COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

Miriam Dalli представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

Изказа се Dimitris Avramopoulos (член на Комисията).

Изказаха се Elly Schlein (докладчик по становището на комисията DEVE), Daniele Viotti (докладчик по становището на комисията BUDG), Jeroen Lenaers, от името на групата PPE, Cécile Kashetu Kyenge, от името на групата S&D, Kristina Winberg, от името на групата ECR, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Martina Anderson, от името на групата GUE/NGL, Bill Etheridge, от името на групата EFDD, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Емил Радев и Péter Niedermüller.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias и Julie Ward.

Изказаха се Dimitris Avramopoulos и Miriam Dalli.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.11 от протокола от 13.3.2019 г.

Последно осъвременяване: 6 август 2019 г.Правна информация