Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0248(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0106/2019

Ingivna texter :

A8-0106/2019

Debatter :

PV 12/03/2019 - 26
CRE 12/03/2019 - 26

Omröstningar :

PV 13/03/2019 - 11.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0175

Protokoll
Tisdagen den 12 mars 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

26. Asyl- och migrationsfonden ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Asyl- och migrationsfonden [COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

Miriam Dalli redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Elly Schlein (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Daniele Viotti (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Jeroen Lenaers för PPE-gruppen, Cécile Kashetu Kyenge för S&D-gruppen, Kristina Winberg för ECR-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Martina Anderson för GUE/NGL-gruppen, Bill Etheridge för EFDD-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev och Péter Niedermüller.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Julie Ward.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Miriam Dalli.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.11 i protokollet av den 13.3.2019.

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande