Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0249(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0089/2019

Ingivna texter :

A8-0089/2019

Debatter :

PV 12/03/2019 - 27
CRE 12/03/2019 - 27

Omröstningar :

PV 13/03/2019 - 11.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0176

Protokoll
Tisdagen den 12 mars 2019 - Strasbourg

27. Instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering [COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

Tanja Fajon redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Eduard Kukan (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Monika Hohlmeier (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Carlos Coelho för PPE-gruppen, Péter Niedermüller för S&D-gruppen, Anders Primdahl Vistisen för ECR-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Juan Fernando López Aguilar och Cécile Kashetu Kyenge.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Dimitris Avramopoulos.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.12 i protokollet av den 13.3.2019.

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande