Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0250(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0115/2019

Внесени текстове :

A8-0115/2019

Разисквания :

PV 12/03/2019 - 28
CRE 12/03/2019 - 28

Гласувания :

PV 13/03/2019 - 11.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0177

Протокол
Вторник, 12 март 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия

28. Фонд „Вътрешна сигурност“ ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Вътрешна сигурност“ [COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

Monika Hohlmeier представи доклада.

Изказа се Dimitris Avramopoulos (член на Комисията).

Изказаха се Cécile Kashetu Kyenge, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Romeo Franz, от името на групата Verts/ALE, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, и Dobromir Sośnierz, независим член на ЕП.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказаха се Dimitris Avramopoulos и Monika Hohlmeier.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.13 от протокола от 13.3.2019 г.

Последно осъвременяване: 6 август 2019 г.Правна информация