Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 12 март 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия

29. Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно последващите действия във връзка с резолюциите, приети от Парламента по време на първата пленарна сесия през октомври 2018 г., е достъпно на уебсайта на Парламента.

Последно осъвременяване: 6 август 2019 г.Правна информация