Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Úterý, 12. března 2019 - ŠtrasburkKonečné znění
 1.Zahájení ročního zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Žádost o použití naléhavého postupu (článek 154 jednacího řádu)
 4.Změna pořadu jednání
 5.Bezpečnostní hrozby související se zvyšující se technologickou přítomností Číny v EU a případná opatření přijatá na úrovni EU na jejich omezení (předložené návrhy usnesení)
 6.Genderová vyváženost v nominacích v ekonomické a měnové oblasti na úrovni EU (rozprava)
 7.Rozprava s předsedou vlády Slovenské republiky Peterem Pellegrinim o budoucnosti Evropy (rozprava)
 8.Pokračování denního zasedání
 9.Hlasování
  9.1.Žádost, aby byla Monika Hohlmeierová zbavena imunity (hlasování)
  9.2.Žádost, aby byl Jean-Marie Le Pen zbaven imunity (hlasování)
  9.3.Žádost, aby byla Dominique Bildeová zbavena imunity (hlasování)
  9.4.Prodloužení platnosti článku 159 jednacího řádu Parlamentu do konce devátého volebního období (hlasování)
  9.5.Elektronické informace o nákladní dopravě ***I (hlasování)
  9.6.Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Vietnamem o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví *** (hlasování)
  9.7.Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Vietnamem o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví (usnesení) (hlasování)
  9.8.Protokol o změně Úmluvy Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat *** (hlasování)
  9.9.Oprávnění členských států k tomu, aby se staly smluvními stranami Úmluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích *** (hlasování)
  9.10.Protokol, kterým se mění Dohoda o námořní dopravě mezi EU a Čínou (přistoupení Chorvatska) *** (hlasování)
  9.11.Evropsko-středomořská dohoda mezi EU a Egyptem (přistoupení Chorvatska) *** (hlasování)
  9.12.Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Turkmenistánem (hlasování)
  9.13.Prováděcí rozhodnutí o zahájení automatizované výměny údajů o DNA ve Spojeném království * (hlasování)
  9.14.Výměna informací o státních příslušnících třetích zemí a Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS) ***I (hlasování)
  9.15.Centralizovaný systém pro zjišťování členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (systém ECRIS-TCN) ***I (hlasování)
  9.16.Program Evropský sbor solidarity ***I (hlasování)
  9.17.Akt EU o kybernetické bezpečnosti ***I (hlasování)
  9.18.Nekalé obchodní praktiky mezi podniky v potravinovém řetězci ***I (hlasování)
  9.19.Evropská občanská iniciativa ***I (hlasování)
  9.20.Dovoz kulturních statků ***I (hlasování)
  9.21.Ochrana osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu ***I (hlasování)
  9.22.Bezpečnostní hrozby související se zvyšující se technologickou přítomností Číny v EU a případná opatření přijatá na úrovni EU na jejich omezení (hlasování)
  9.23.Stav politických vztahů mezi EU a Ruskem (hlasování)
  9.24.Budování kapacity EU v oblasti předcházení konfliktům a mediace (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Pokračování denního zasedání
 13.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 14.Předložení dokumentů
 15.Evropský sankční režim v případě porušování lidských práv (rozprava)
 16.Zpráva o Turecku za rok 2018 (rozprava)
 17.Výklad jednacího řádu (další postup)
 18.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu) (další postup)
 19.Mimořádná situace ve Venezuele (rozprava)
 20.Následné kroky ESVČ dva roky po zprávě EP o strategické komunikaci EU s cílem bojovat proti propagandě, kterou proti ní vedou třetí strany (rozprava)
 21.Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Afghánistánem *** – Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Afghánistánem (usnesení) (rozprava)
 22.Dohoda o přidružení mezi EU a Monakem, Andorrou a San Marinem (rozprava)
 23.Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb ***I (rozprava)
 24.Naléhavá potřeba zavést unijní černou listinu třetích zemí v souladu se směrnicí o boji proti praní peněz (rozprava)
 25.Vízový informační systém ***I (rozprava)
 26.Azylový a migrační fond ***I (rozprava)
 27.Nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz ***I (rozprava)
 28.Fond pro vnitřní bezpečnost ***I (rozprava)
 29.Další postup na základě usnesení Parlamentu
 30.Pořad jednání příštího denního zasedání
 31.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis
Konečné znění (317 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (63 kb)
 
Zápis
Konečné znění (91 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (11 kb)
  Výsledky hlasování
Konečné znění (37 kb)
  Jmenovitá hlasování
Konečné znění (84 kb)
 
Zápis
Konečné znění (317 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (71 kb)
  Výsledky hlasování
Konečné znění (154 kb)
  Jmenovitá hlasování
Konečné znění (490 kb)
Poslední aktualizace: 6. srpna 2019Právní upozornění