Indiċi 
Minuti
PDF 329kWORD 90k
It-Tlieta, 12 ta' Marzu 2019 - StrasburguVerżjoni finali
1.Ftuħ tas-sessjoni annwali
 2.Ftuħ tas-seduta
 3.Deċiżjoni dwar l-applikazzjoni tal-proċedura urġenti (Artikolu 154 tar-Regoli ta' Proċedura)
 4.Modifika tal-aġenda
 5.Theddidiet għas-sigurtà b'rabta mal-preżenza teknoloġika Ċiniża li qed tiżdied fl-UE u azzjoni possibbli fil-livell tal-UE biex dawn jitnaqqsu (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 6.Bilanċ bejn is-sessi fin-nomini fis-settur tal-affarijiet ekonomiċi u monetarji tal-UE (dibattitu)
 7.Dibattitu mal-Prim Ministru tar-Repubblika Slovakka, Peter Pellegrini, dwar il-Futur tal-Ewropa (dibattitu)
 8.Tkomplija tas-seduta
 9.Ħin tal-votazzjonijiet
  9.1.Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Monika Hohlmeier (votazzjoni)
  9.2.Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Jean-Marie Le Pen (votazzjoni)
  9.3.Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Dominique Bilde (votazzjoni)
  9.4.Proroga tal-Artikolu 159 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament sa tmiem id-disa' leġiżlatura (votazzjoni)
  9.5.Informazzjoni elettronika dwar it-trasport tal-merkanzija ***I (votazzjoni)
  9.6.Ftehim ta' Sħubija Volontarja bejn l-UE u l-Vjetnam dwar l-infurzar tal-liġi, it-tmexxija u l-kummerċ fis-settur forestali *** (votazzjoni)
  9.7.Ftehim ta' Sħubija Volontarja bejn l-UE u l-Vjetnam dwar l-infurzar tal-liġi, it-tmexxija u l-kummerċ fis-settur forestali (riżoluzzjoni) (votazzjoni)
  9.8.Protokoll li jemenda l-Konvenzjoni għall-Protezzjoni ta' Individwi fir-rigward tal-Ipproċessar Awtomatiku ta' Data Personali *** (votazzjoni)
  9.9.Awtorizzazzjoni lill-Istati Membri biex isiru parti għall-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar approċċ integrat ta' sikurezza, sigurtà, u servizz f'partiti tal-futbol u avvenimenti sportivi oħra *** (votazzjoni)
  9.10.Protokoll li jemenda l-Ftehim KE-Ċina dwar it-Trasport Marittimu (adeżjoni tal-Kroazja) *** (votazzjoni)
  9.11.Ftehim Ewro-Mediterranju UE-Eġittu (adeżjoni tal-Kroazja) *** (votazzjoni)
  9.12.Ftehim ta’ Sħubija u Kooperazzjoni UE/Turkmenistan (votazzjoni)
  9.13.Deċiżjoni ta' implimentazzjoni dwar il-varar fir-Renju Unit tal-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar id-DNA * (votazzjoni)
  9.14.Skambju ta’ informazzjoni dwar ċittadini ta’ pajjiżi terzi u s-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali (ECRIS) ***I (votazzjoni)
  9.15.Sistema ċentralizzata għall-identifikazzjoni ta’ Stati Membri fil-pussess ta’ informazzjoni dwar kundanni ta' ċittadini ta’ pajjiż terz u persuni mingħajr Stat (ECRIS-TCN) ***I (votazzjoni)
  9.16.L-istabbiliment tal-programm tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà ***I (votazzjoni)
  9.17.Att tal-UE dwar iċ-Ċibersigurtà ***I (votazzjoni)
  9.18.Prattiki kummerċjali inġusti fir-relazzjonijiet minn negozju għal negozju fil-katina tal-provvista tal-ikel ***I (votazzjoni)
  9.19.Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej ***I (votazzjoni)
  9.20.L-importazzjoni ta' beni kulturali ***I (votazzjoni)
  9.21.Il-protezzjoni ta' data personali fil-kuntest tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew ***I (votazzjoni)
  9.22.Theddidiet għas-sigurtà b'rabta mal-preżenza teknoloġika Ċiniża li qed tiżdied fl-UE u azzjoni possibbli fil-livell tal-UE biex dawn jitnaqqsu (votazzjoni)
  9.23.L-istat tar-relazzjonijiet politiċi UE-Russja (votazzjoni)
  9.24.Tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-UE rigward il-prevenzjoni u l-medjazzjoni tal-kunflitti (votazzjoni)
 10.Spjegazzjonijiet tal-vot
 11.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 12.Tkomplija tas-seduta
 13.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 14.Dokumenti mressqa
 15.Reġim Ewropew ta' sanzjonijiet għal ksur tad-drittijiet tal-bniedem (dibattitu)
 16.Rapport tal-2018 dwar it-Turkija (dibattitu)
 17.Interpretazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura (azzjonijiet meħuda)
 18.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura) (azzjonijiet meħuda)
 19.Is-sitwazzjoni ta' emerġenza fil-Venezwela (dibattitu)
 20.Is-segwitu mogħti mis-SEAE sentejn wara r-Rapport tal-PE dwar komunikazzjoni strateġika tal-UE biex tikkontrobatti l-propaganda kontriha minn partijiet terzi (dibattitu)
 21.Ftehim ta' Kooperazzjoni UE/Afganistan dwar is-Sħubija u l-Iżvilupp *** - Ftehim ta' Kooperazzjoni UE/Afganistan dwar is-Sħubija u l-Iżvilupp (riżoluzzjoni) (dibattitu)
 22.Ftehim ta' assoċjazzjoni bejn l-UE u Monaco, Andorra u San Marino (dibattitu)
 23.Rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi ***I (dibattitu)
 24.ourUrġenza għal lista sewda tal-UE tal-pajjiżi terzi konformi mad-Direttiva kontra l-Ħasil tal-Flus (dibattitu)
 25.Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża ***I (dibattitu)
 26.L-istabbiliment tal-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil ***I (dibattitu)
 27.Strument għall-appoġġ finanzjarju għall-ġestjoni tal-fruntieri u tal-viżi ***I (dibattitu)
 28.Fond għas-Sigurtà Interna ***I (dibattitu)
 29.Azzjonijiet meħuda dwar ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament
 30.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 31.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

1. Ftuħ tas-sessjoni annwali

Is-sessjoni 2019-2020 tal-Parlament Ewropew infetħet skont l-Artikolu 229, l-ewwel inċiż, tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 146 tar-Regoli ta' Proċedura.


2. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


3. Deċiżjoni dwar l-applikazzjoni tal-proċedura urġenti (Artikolu 154 tar-Regoli ta' Proċedura)

Talba għall-applikazzjoni tal-proċedura urġenti (punt 10 tal-Minuti ta' 11.3.2019) għal:

- Regoli relatati mal-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd minħabba l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni [COM(2019)0048 - C8-0037/2019- 2019/0009(COD)] - Kumitat għas-Sajd

Il-Parlament approva t-talba għal proċedura urġenti.

- Awtorizzazzjonijiet tas-sajd għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni fl-ilmijiet tar-Renju Unit u għall-operazzjonijiet tal-bastimenti tas-sajd tar-Renju Unit fl-ilmijiet tal-Unjoni (2019/0010(COD)) - Kumitat għas-Sajd

Il-Parlament approva t-talba għal proċedura urġenti.

- Ċerti aspetti tas-sikurezza u tal-konnettività ferrovjarja fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni [COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

Il-Parlament approva t-talba għal proċedura urġenti.

L-iskadenza għat-tressiq tal-emendi għas-seduta plenarja ġiet stabbilita hekk: data: 13 ta' Marzu 2019 ħin: 13.00.


4. Modifika tal-aġenda

Bi qbil mal-Gruppi Poltiċi, il-President ippropona li l-votazzjoni prevista għall-Ħamis dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet imressqa biex jingħalaq id-dibattitu dwar is-"Sitwazzjoni ta' emerġenza fil-Venezwela" tiġi pospostha għall-perjodu ta' sessjoni li jmiss (punt 153 tal-OJ).

Il-Parlament qabel ma' tali proposta. L-aġenda hija għalhekk modifikata.


5. Theddidiet għas-sigurtà b'rabta mal-preżenza teknoloġika Ċiniża li qed tiżdied fl-UE u azzjoni possibbli fil-livell tal-UE biex dawn jitnaqqsu (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Theddidiet għas-sigurtà b'rabta mal-preżenza teknoloġika Ċiniża li qed tiżdied fl-UE u azzjoni possibbli fil-livell tal-UE biex dawn jitnaqqsu (2019/2575(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data tat-13 ta' Frar 2019 (punt 27 tal-Minuti ta' 13.2.2019)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi u Rolandas Paksas, f'isem il-Grupp EFDD, dwar it-theddid għas-sigurtà marbut mal-preżenza teknoloġika Ċiniża li qed tiżdied fl-UE u azzjoni possibbli fil-livell tal-UE biex jitnaqqas (2019/2575(RSP)) (B8-0153/2019);

—   Caroline Nagtegaal, f'isem il-Grupp ALDE, dwar it-theddid għas-sigurtà marbut mal-preżenza teknoloġika Ċiniża li qed tiżdied fl-UE u azzjoni possibbli fil-livell tal-UE biex jitnaqqas (2019/2575(RSP)) (B8-0154/2019);

—   Luděk Niedermayer, Angelika Niebler, Ivo Belet u Paul Rübig, f'isem il-Grupp PPE, dwar it-theddid għas-sigurtà marbut mal-preżenza teknoloġika Ċiniża li qed tiżdied fl-UE u azzjoni possibbli fil-livell tal-UE biex jitnaqqas (2019/2575(RSP)) (B8-0155/2019);

—   Dan Nica u Peter Kouroumbashev, f'isem il-Grupp S&D, dwar it-theddid għas-sigurtà marbut mal-preżenza teknoloġika Ċiniża li qed tiżdied fl-UE u azzjoni possibbli fil-livell tal-UE biex jitnaqqas (2019/2575(RSP)) (B8-0159/2019);

—   Reinhard Bütikofer, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar it-theddid għas-sigurtà marbut mal-preżenza teknoloġika Ċiniża li qed tiżdied fl-UE u azzjoni possibbli fil-livell tal-UE biex jitnaqqas (2019/2575(RSP)) (B8-0160/2019);

—   Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou u Dimitrios Papadimoulis, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar it-theddid għas-sigurtà marbut mal-preżenza teknoloġika Ċiniża li qed tiżdied fl-UE u azzjoni possibbli fil-livell tal-UE biex jitnaqqas (2019/2575(RSP)) (B8-0162/2019);

—   Hans-Olaf Henkel f'isem il-Grupp ECR, dwar it-theddid għas-sigurtà marbut mal-preżenza teknoloġika Ċiniża li qed tiżdied fl-UE u azzjoni possibbli fil-livell tal-UE biex jitnaqqas (2019/2575(RSP)) (B8-0164/2019).

Votazzjoni: punt 8.22 tal-Minuti ta' 12.3.2019.


6. Bilanċ bejn is-sessi fin-nomini fis-settur tal-affarijiet ekonomiċi u monetarji tal-UE (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Bilanċ bejn is-sessi fin-nomini fis-settur tal-affarijiet ekonomiċi u monetarji tal-UE (2019/2614(RSP))

Melania Gabriela Ciot (President fil-kariga tal-Kunsill) u Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta' Esther de Lange f'isem il-Grupp PPE, Mercedes Bresso f'isem il-Grupp S&D, Ulrike Trebesius f'isem il-Grupp ECR, Nils Torvalds f'isem il-Grupp ALDE, Sven Giegold f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, Mireille D'Ornano f'isem il-Grupp EFDD, Dobromir Sośnierz Membru mhux affiljat, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Hilde Vautmans, Markus Ferber, Pervenche Berès, Mirosław Piotrowski, Sophia in 't Veld, Molly Scott Cato, Miguel Viegas, Rosa Estaràs Ferragut, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Dobromir Sośnierz, Patrizia Toia, Ernest Urtasun, Sirpa Pietikäinen u Vilija Blinkevičiūtė.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': José Inácio Faria, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Bill Etheridge u Anneli Jäätteenmäki.

Interventi ta' Věra Jourová u Melania Gabriela Ciot.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.9 tal-Minuti ta' 14.3.2019.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit.)

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President


7. Dibattitu mal-Prim Ministru tar-Repubblika Slovakka, Peter Pellegrini, dwar il-Futur tal-Ewropa (dibattitu)

Dibattitu mal-Prim Ministru tar-Repubblika Slovakka, Peter Pellegrini, dwar il-Futur tal-Ewropa (2019/2515(RSP))

Il-President għamel dikjarazzjoni qasira biex jintroduċi d-dibattitu.

Intervent ta': Peter Pellegrini (Prim Ministru tar-Repubblika Slovakka).

Intervent ta': Jean-Claude Juncker (President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Esteban González Pons f'isem il-Grupp PPE, Josef Weidenholzer f'isem il-Grupp S&D, Jana Žitňanská f'isem il-Grupp ECR, Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE, Ska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE, Kateřina Konečná f'isem il-Grupp GUE/NGL, Rolandas Paksas f'isem il-Grupp EFDD, Marcel de Graaff f'isem il-Grupp ENF, u Kazimierz Michał Ujazdowski Membru mhux affiljat.

Intervent ta': Peter Pellegrini.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Paulo Rangel, Babette Winter, Hans-Olaf Henkel, Romeo Franz, Dimitrios Papadimoulis, Patrick O'Flynn, Eduard Kukan, Ivan Štefanec u Maria Grapini.

Intervent ta': Peter Pellegrini.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Marek Jurek, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Monika Smolková, Charles Tannock, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Alojz Peterle, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Starbatty u Tomáš Zdechovský.

Intervent ta': Peter Pellegrini.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Ruža Tomašić, Richard Sulík, Arne Lietz u Branislav Škripek.

Intervent ta': Peter Pellegrini.

Id-dibattitu ngħalaq.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 12.19.)


PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

8. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.30.

Intervent ta': Pina Picierno dwar il-każ tar-rebbieħa 2012 tal-Premju Sakharov Nasrin Sotoudeh, li għadha kif ġiet ikkundannata b'mod iebes mis-sistema ġudizzjarja Iranjana. Il-kelliema talbet li l-Parlament jikkundanna għal kollox dan il-verdett u li jeżiġi l-ħelsien immedjat ta' Nasrin Sotoudeh (Il-President wieġbet li hija se tressaq dan l-appell lill-President tal-Parlament Ewropew).


9. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit web tal-Parlament.


9.1. Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Monika Hohlmeier (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Monika Hohlmeier [2019/2002(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0135)


9.2. Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Jean-Marie Le Pen (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Jean Marie Le Pen [2018/2247(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0136)

Interventi

Qabel il-votazzjoni, Marie-Christine Arnautu u Jean-Marie Cavada.


9.3. Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Dominique Bilde (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Dominique Bilde [2018/2267(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0137)


9.4. Proroga tal-Artikolu 159 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament sa tmiem id-disa' leġiżlatura (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għal deċiżjoni mressqa mill-Bureau skont l-Artikolu 159(4) tar-Regoli ta' Proċedura, li testendi l-Artikolu 159 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament sal-aħħar tad-disa' leġiżlatura (2019/2545(RSO)) (B8-0147/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

RAKKOMANDAZZJONI GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0138)

Interventi

Qabel il-votazzjoni, Ruža Tomašić.


9.5. Informazzjoni elettronika dwar it-trasport tal-merkanzija ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-informazzjoni elettronika dwar it-trasport tal-merkanzija [COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0139)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.

Interventi

Qabel il-votazzjoni, David Coburn.


9.6. Ftehim ta' Sħubija Volontarja bejn l-UE u l-Vjetnam dwar l-infurzar tal-liġi, it-tmexxija u l-kummerċ fis-settur forestali *** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar id-Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija Volontarja bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam dwar l-infurzar tal-liġi, it-tmexxija u l-kummerċ fis-settur forestali [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0140)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


9.7. Ftehim ta' Sħubija Volontarja bejn l-UE u l-Vjetnam dwar l-infurzar tal-liġi, it-tmexxija u l-kummerċ fis-settur forestali (riżoluzzjoni) (votazzjoni)

Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija Volontarja bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam dwar l-infurzar tal-liġi, it-tmexxija u l-kummerċ fis-settur forestali [2018/0272M(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0141)


9.8. Protokoll li jemenda l-Konvenzjoni għall-Protezzjoni ta' Individwi fir-rigward tal-Ipproċessar Awtomatiku ta' Data Personali *** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Istati Membri biex jirratifikaw, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, il-Protokoll li jemenda l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa għall-Protezzjoni ta' Individwi fir-rigward tal-Ipproċessar Awtomatiku ta' Data Personali [10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: József Nagy (A8-0070/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0142)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill.


9.9. Awtorizzazzjoni lill-Istati Membri biex isiru parti għall-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar approċċ integrat ta' sikurezza, sigurtà, u servizz f'partiti tal-futbol u avvenimenti sportivi oħra *** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Istati Membri biex isiru Parti, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, għall-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar Approċċ Integrat ta' Sikurezza, Sigurtà u Servizz f'Partiti tal-Futbol u Avvenimenti Sportivi Oħra (CETS Nru. 218) [12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0143)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill.


9.10. Protokoll li jemenda l-Ftehim KE-Ċina dwar it-Trasport Marittimu (adeżjoni tal-Kroazja) *** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, tal-Protokoll li jemenda l-Ftehim dwar it-Trasport Marittimu bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u l-Gvern tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja fl-Unjoni Ewropea [05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Francisco Assis (A8-0168/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0144)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


9.11. Ftehim Ewro-Mediterranju UE-Eġittu (adeżjoni tal-Kroazja) *** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, ta' Protokoll għall-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika Għarbija tal-Eġittu, min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea [10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0145)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-protokoll.


9.12. Ftehim ta’ Sħubija u Kooperazzjoni UE/Turkmenistan (votazzjoni)

Rapport interim dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill u l-Kummissjoni dwar il-konklużjoni min-naħa tal-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika tal-ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni li jistabbilixxi Sħubija bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħha, fuq naħa waħda, u t-Turkmenistan, fuq in-naħa l-oħra [1998/0031R(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0146)


9.13. Deċiżjoni ta' implimentazzjoni dwar il-varar fir-Renju Unit tal-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar id-DNA * (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill dwar il-varar fir-Renju Unit tal-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar id-DNA [13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0147)


9.14. Skambju ta’ informazzjoni dwar ċittadini ta’ pajjiżi terzi u s-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali (ECRIS) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2009/315/ĠAI, fir-rigward tal-iskambju ta' informazzjoni dwar ċittadini ta' pajjiżi terzi u fir-rigward tas-Sistema Ewropea ta' Informazzjoni ta' Rekords Kriminali (ECRIS), u tissostitwixxi d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/316/ĠAI [COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0148)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


9.15. Sistema ċentralizzata għall-identifikazzjoni ta’ Stati Membri fil-pussess ta’ informazzjoni dwar kundanni ta' ċittadini ta’ pajjiż terz u persuni mingħajr Stat (ECRIS-TCN) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi sistema ċentralizzata għall-identifikazzjoni ta’ Stati Membri fil-pussess ta’ informazzjoni dwar kundanni ta' ċittadini ta’ pajjiż terz u persuni mingħajr Stat (TCN) biex tissupplimenta s-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali (is-sistema ECRIS-TCN) u tkun ta’ sostenn għaliha u li jemenda r-Regolament (UE) Nru. 1077/2011 [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni biex jinbdew negozjati interistituzzjonali saret fit-8 ta' Frar 2018 (punt 12.6 tal-Minuti ta' 8.2.2018).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

Interventi ta' Dennis de Jong f'isem il-Grupp GUE/NGL, biex jitlob li l-emendi jitressqu għall-votazzjoni qabel il-ftehim proviżorju, skont l-Artikolu 59(3) tar-Regoli ta' Proċedura, u Daniel Dalton (rapporteur) li kien kontra din it-talba.

Permezz ta' votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (129 favur, 514 kontra, 22 astensjoni), il-Parlament ċaħad it-talba.

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0149)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.

Interventi

Qabel il-votazzjoni, Juan Fernando López Aguilar.


9.16. L-istabbiliment tal-programm tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm tal-Korp Ewropewta' Solidarjetà u li jħassar [ir-Regolament dwar il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà] u r-Regolament (UE) Nru 375/2014 [COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 16)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0150)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


9.17. Att tal-UE dwar iċ-Ċibersigurtà ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-ENISA, l-"Aġenzija tal-UE għaċ-Ċibersigurtà" li jħassar ir-Regolament (UE) 526/2013, u li jikkonċerna ċ-Ċertifikazzjoni taċ-Ċibersigurtà tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni ("l-Att dwar iċ-Ċibersigurtà") [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 17)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0151)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


9.18. Prattiki kummerċjali inġusti fir-relazzjonijiet minn negozju għal negozju fil-katina tal-provvista tal-ikel ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar prattiki kummerċjali inġusti fir-relazzjonijiet minn negozju għal negozju fil-katina tal-provvista tal-ikel [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni biex jinbdew negozjati interistituzzjonali saret fil-25 ta' Ottubru 2018 (punt 13.3 tal-Minuti ta' 25.10.2018).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 18)

FTEHIM PROVIŻORJU, DIKJARAZZJONI TAL-PARLAMENT u DIKJARAZZJONI KONĠUNTA

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0152)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.

Interventi

Paolo De Castro (rapporteur), wara l-votazzjoni.


9.19. Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej [COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni biex jinbdew negozjati interistituzzjonali saret fil-5 ta' Lulju 2018 (punt 6.5 tal-Minuti ta' 5.7.2018).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 19)

Intervent ta': Barbara Spinelli f'isem il-Grupp GUE/NGL, biex titlob li l-emendi jitressqu għall-votazzjoni qabel il-ftehim proviżorju, skont l-Artikolu 59(3) tar-Regoli ta' Proċedura.

Permezz ta' votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (146 favur, 501 kontra, 17-il astensjoni), il-Parlament ċaħad it-talba.

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0153)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


9.20. L-importazzjoni ta' beni kulturali ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-importazzjoni ta’ beni kulturali [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteurs: Alessia Maria Mosca u Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Id-dibattitu sar fid-data tal-24 ta' Ottubru 2018 (punt 19 tal-Minuti ta' 24.10.2018). Il-votazzjoni saret fid-data tal-25 ta' Ottubru 2018 (punt 13.1 tal-Minuti ta' 25.10.2018).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 20)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0154)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


9.21. Il-protezzjoni ta' data personali fil-kuntest tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014 rigward proċedura ta' verifika relatata mal-ksur ta' regoli dwar il-protezzjoni ta' data personali fil-kuntest tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew [COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteurs: Mercedes Bresso u Rainer Wieland (A8-0435/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 21)

Intervent ta': Gilles Lebreton f'isem il-Grupp ENF, biex jitlob li l-emendi jitressqu għall-votazzjoni qabel il-ftehim proviżorju, skont l-Artikolu 59(3) tar-Regoli ta' Proċedura.

Permezz ta' votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (65 favur, 586 kontra, 11-il astensjoni), il-Parlament ċaħad it-talba.

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0155)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


9.22. Theddidiet għas-sigurtà b'rabta mal-preżenza teknoloġika Ċiniża li qed tiżdied fl-UE u azzjoni possibbli fil-livell tal-UE biex dawn jitnaqqsu (votazzjoni)

Id-dibattitu sar fid-data tat-13 ta' Frar 2019 (punt 27 tal-Minuti ta' 13_2.2019).

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data tat-12 ta' Marzu 2019 (punt 5 tal-Minuti ta' 12.3.2019).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0153/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019 u B8-0164/2019

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 22)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0154/2019

(flok B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019 u B8-0160/2019):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Luděk Niedermayer, f'isem il-Grupp PPE,

—   Dan Nica, f'isem il-Grupp S&D,

—   Caroline Nagtegaal, f'isem il-Grupp ALDE,

—   Reinhard Bütikofer, f'isem il-Grupp Verts/ALE.

Adozzjoni (P8_TA(2019)0156)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0153/2019, B8-0162/2019 u B8-0164/2019 iddekadew.)


9.23. L-istat tar-relazzjonijiet politiċi UE-Russja (votazzjoni)

Rapport dwar l-istat tar-relazzjonijiet politiċi UE-Russja [2018/2158(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 23)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI ALTERNATTIVA (imressqa mill-Grupp ENF)

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI ALTERNATTIVA (imressqa mill-Grupp GUE/NGL)

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI (imressqa mill-Kumitat AFET)

Adozzjoni (P8_TA(2019)0157)

Interventi

Reinhard Bütikofer ressaq emenda orali bil-għan li jiżdied paragrafu ġdid wara l-paragrafu 38. L-emenda orali ġiet aċċettata.


9.24. Tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-UE rigward il-prevenzjoni u l-medjazzjoni tal-kunflitti (votazzjoni)

Rapport dwar it-tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-UE rigward il-prevenzjoni u l-medjazzjoni tal-kunflitti [2018/2159(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Soraya Post (A8-0075/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 24)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0158)


10. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rakkomandazzjoni Heidi Hautala - A8-0083/2019
Seán Kelly u Daniel Hannan

Rapport Heidi Hautala - A8-0093/2019
Alex Mayer

Rapport Daniel Dalton - A8-0219/2016
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Rapport Michaela Šojdrová - A8-0079/2019
Dominique Bilde, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, José Inácio Faria u Seán Kelly

Rapport Angelika Niebler - A8-0264/2018
Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski u Seán Kelly

Rapport Paolo De Castro - A8-0309/2018
Ana Miranda, Notis Marias u Adam Szejnfeld

Rapport György Schöpflin - A8-0226/2018
Ana Miranda, Notis Marias, Andrejs Mamikins, Adam Szejnfeld u José Inácio Faria

Rapport Sandra Kalniete - A8-0073/2019
Andrejs Mamikins u Momchil Nekov

Rapport Soraya Post - A8-0075/2019
Alex Mayer.


11. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet).

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.34.)


PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Viċi President

12. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.01.


13. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


14. Dokumenti mressqa

1) Id-dokumenti segwenti tressqu mill-Kunsill u mill-Kummissjoni:

- Kwittanza 2017: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea (05824/2019 [01] - C8-0053/2019 - 2018/2166(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Kwittanza 2017: Baġit ġenerali tal-UE - L-Aġenziji Eżekuttivi (05826/2019 - C8-0054/2019 - 2018/2166(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Kwittanza 2017: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew (05824/2019 [02] - C8-0055/2019 - 2018/2167(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Kwittanza 2017: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill u l-Kunsill Ewropew (05824/2019 [03] - C8-0056/2019 - 2018/2168(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Kwittanza 2017: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja (05824/2019 [04] - C8-0057/2019 - 2018/2169(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Kwittanza 2017: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Awdituri (05824/2019 [05] - C8-0058/2019 - 2018/2171(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Kwittanza 2017: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (05824/2019 [06] - C8-0059/2019 - 2018/2172(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Kwittanza 2017: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni (05824/2019 [07] - C8-0060/2019 - 2018/2173(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Kwittanza 2017: Baġit ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew (05824/2019 [08] - C8-0061/2019 - 2018/2174(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Kwittanza 2017: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (05824/2019 [09] - C8-0062/2019 - 2018/2175(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Kwittanza 2017: Baġit ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (05824/2019 [10] - C8-0063/2019 - 2018/2176(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

AFET, DEVE, INTA, AFCO

- Kwittanza 2017: Baġit ġenerali tal-UE - it-8 FEŻ (05368/2019 - C8-0064/2019 - 2018/2177(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

DEVE, BUDG

- Kwittanza 2017: Baġit ġenerali tal-UE - id-9 FEŻ (05369/2019 - C8-0065/2019 - 2018/2177(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

DEVE, BUDG

- Kwittanza 2017: Baġit ġenerali tal-UE - l-10 FEŻ (05370/2019 - C8-0066/2019 - 2018/2177(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

DEVE, BUDG

- Kwittanza 2017: Baġit ġenerali tal-UE - il-11-il FEŻ (05371/2019 - C8-0067/2019 - 2018/2177(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

DEVE, BUDG

- Kwittanza 2017: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop) (05825/2019 [01] - C8-0068/2019 - 2018/2178(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

EMPL, ITRE

- Kwittanza 2017: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) (05825/2019 [02] - C8-0069/2019 - 2018/2179(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

EMPL

- Kwittanza 2017: L-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) (05825/2019 [03] - C8-0070/2019 - 2018/2180(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

LIBE

- Kwittanza 2017: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA) (05825/2019 [04] - C8-0071/2019 - 2018/2181(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI, LIBE

- Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) (05825/2019 [05] - C8-0072/2019 - 2018/2182(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI

- Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) (05825/2019 [06] - C8-0073/2019 - 2018/2183(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

EMPL

- Kwittanza 2017: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT) (05825/2019 [07] - C8-0074/2019 - 2018/2184(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

CULT

- Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) (05825/2019 [08] - C8-0075/2019 - 2018/2185(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI

- Kwittanza 2017: L-Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Eurojust) (05825/2019 [09] - C8-0076/2019 - 2018/2186(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

LIBE

- Kwittanza 2017: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF) (05825/2019 [10] - C8-0077/2019 - 2018/2187(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

EMPL

- Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA) (05825/2019 [11] - C8-0078/2019 - 2018/2188(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

TRAN

- Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA) (05825/2019 [12] - C8-0079/2019 - 2018/2189(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

TRAN

- Kwittanza 2017: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) (05825/2019 [13] - C8-0080/2019 - 2018/2190(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI

- Kwittanza 2017: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) (05825/2019 [14] - C8-0081/2019 - 2018/2191(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI

- Kwittanza 2017: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) (05825/2019 [15] - C8-0082/2019 - 2018/2192(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Kwittanza 2017: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (ERA) (05825/2019 [16] - C8-0083/2019 - 2018/2193(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

TRAN

- Kwittanza 2017: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL) (05825/2019 [17] - C8-0084/2019 - 2018/2194(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

LIBE

- Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex) (05825/2019 [18] - C8-0085/2019 - 2018/2195(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

AFET, LIBE

- Kwittanza 2017: L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA) (05825/2019 [19] - C8-0086/2019 - 2018/2196(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA) (05825/2019 [20] - C8-0087/2019 - 2018/2197(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

PECH

- Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) (05825/2019 [21] - C8-0088/2019 - 2018/2198(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI

- Kwittanza 2017: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (ESA) (05825/2019 [22] - C8-0089/2019 - 2018/2199(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Kwittanza 2017: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) (05825/2019 [23] - C8-0090/2019 - 2018/2200(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

LIBE

- Kwittanza 2017: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) (05825/2019 [24] - C8-0091/2019 - 2018/2201(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

FEMM

- Kwittanza 2017: L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) (05825/2019 [25] - C8-0092/2019 - 2018/2202(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ECON

- Kwittanza 2017: L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA) (05825/2019 [26] - C8-0093/2019 - 2018/2203(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ECON, EMPL

- Kwittanza 2017: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) (05825/2019 [27] - C8-0094/2019 - 2018/2204(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ECON

- Kwittanza 2017: L-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER) (05825/2019 [28] - C8-0095/2019 - 2018/2205(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Kwittanza 2017: Il-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) (05825/2019 [29] - C8-0096/2019 - 2018/2206(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE, IMCO

- Kwittanza 2017: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) (05825/2019 [30] - C8-0097/2019 - 2018/2207(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Kwittanza 2017: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) (05825/2019 [31] - C8-0098/2019 - 2018/2208(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

LIBE

- Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA) (05825/2019 [32] - C8-0099/2019 - 2018/2209(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

LIBE

- Kwittanza 2017: L-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Enerġija mill-Fużjoni (ITER) (05827/2019 [01] - C8-0100/2019 - 2018/2211(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Kwittanza 2017: Is-sikurezza tan-navigazzjoni bl-ajru (SESAR) (05827/2019 [02] - C8-0101/2019 - 2018/2212(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE, TRAN

- Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta "Ajrunawtika u Ambjent" (Clean Sky) (05827/2019 [03] - C8-0102/2019 - 2018/2213(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI, ITRE, TRAN

- Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b'bażi Bijoloġika (BBI) (05827/2019 [04] - C8-0103/2019 - 2018/2214(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE, REGI

- Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 (IMI 2) (05827/2019 [05] - C8-0104/2019 - 2018/2215(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI, ITRE

- Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu (FCH JU) (05827/2019 [06] - C8-0105/2019 - 2018/2216(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Kwittanza 2017: L-impriża Konġunta Shift2Rail (S2R JU) (05827/2019 [07] - C8-0106/2019 - 2018/2217(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE, TRAN

- Kwittanza 2017: Komponenti u Sistemi Elettriċi għal Leadership Ewropea (Impriża Konġunta ECSEL) (05827/2019 [08] - C8-0107/2019 - 2018/2218(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

2) Ir-rapport segwenti tressaq mill-kumitati parlamentari:

- Rapport fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar il-kompetenzi u l-mandat tar-Rappreżentanti Speċjali tal-UE (2018/2116(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)


15. Reġim Ewropew ta' sanzjonijiet għal ksur tad-drittijiet tal-bniedem (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Reġim Ewropew ta' sanzjonijiet għal ksur tad-drittijiet tal-bniedem (2019/2580(RSP))

Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta' Sandra Kalniete f'isem il-Grupp PPE, Ana Gomes f'isem il-Grupp S&D, Amjad Bashir f'isem il-Grupp ECR, Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, Barbara Lochbihler f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Gunnar Hökmark, Mylène Troszczynski f'isem il-Grupp ENF, Laima Liucija Andrikienė, Francisco Assis, Marek Jurek, Judith Sargentini, Marie-Christine Arnautu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Kati Piri, Heidi Hautala, Tunne Kelam, Nikos Androulakis, Jaromír Štětina u Liliana Rodrigues.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Bogdan Andrzej Zdrojewski, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, Jordi Solé, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward u Ana Miranda.

Intervent ta': Johannes Hahn.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.13 tal-Minuti ta' 14.3.2019.


16. Rapport tal-2018 dwar it-Turkija (dibattitu)

Rapport dwar ir-rapport tal-Kummissjoni tal-2018 dwar it-Turkija [2018/2150(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Kati Piri (A8-0091/2019)

Kati Piri ppreżentat ir-rapport.

Interventi ta' Melania Gabriela Ciot (President fil-kariga tal-Kunsill) u Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Renate Sommer f'isem il-Grupp PPE, Victor Boştinaru f'isem il-Grupp S&D, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Lefteris Christoforou, Bas Belder f'isem il-Grupp ECR, Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, Bodil Valero f'isem il-Grupp Verts/ALE, Takis Hadjigeorgiou f'isem il-Grupp GUE/NGL, James Carver f'isem il-Grupp EFDD, Mario Borghezio f'isem il-Grupp ENF, Georgios Epitideios Membru mhux affiljat, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Nedzhmi Ali, Jordi Solé, Martina Michels, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Michaela Šojdrová, Fabio Massimo Castaldo, Jacques Colombier u Kostas Papadakis.

PRESIDENZA: Pavel TELIČKA
Viċi President

Interventi ta' David Casa, Miltiadis Kyrkos, Geoffrey Van Orden, Jörg Meuthen, Michał Marusik, Eleftherios Synadinos, Esther de Lange, Javi López, Eleni Theocharous, Marie-Christine Arnautu, Michaela Šojdrová, Demetris Papadakis, Notis Marias, Angelo Ciocca, Asim Ademov, Eugen Freund, Angel Dzhambazki, David McAllister, Andrejs Mamikins, Mark Demesmaeker, Lefteris Christoforou u Liliana Rodrigues.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Arne Lietz, Julie Ward, Costas Mavrides, Ana Miranda, Neoklis Sylikiotis, Eleonora Forenza u Lampros Fountoulis.

Interventi ta' Johannes Hahn, Melania Gabriela Ciot u Kati Piri.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 19.12 tal-Minuti ta' 13.3.2019.


17. Interpretazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura (azzjonijiet meħuda)

L-interpretazzjoni tal-Artikolu 171(1), l-ewwel subparagrafu, punt b, tar-Regoli ta' Proċedura, mogħtija mill-Kumitat AFCO, ġiet imħabbra waqt il-plenarja tal-bieraħ (punt 7 tal-Minuti tal-11.3.2019).

Billi din l-interpretazzjoni ma ġietx ikkontestata minn grupp politiku jew minn għadd ta' Membri li jilħqu tal-anqas il-limitu minimu inferjuri, bi qbil mal-Artikolu 226 (4) tar-Regoli ta' Proċedura, qiegħed jitqies li ġiet adottata.


18. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura) (azzjonijiet meħuda)

Il-President fakkar li r-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat ECON biex ma ssirx oġġezzjoni għall-atti delegati tħabbru fis-seduta plenarja tal-bieraħ, it-Tnejn, 11 ta' Marzu 2019 (punt 9 tal-Minuti tal-11_3.2019).

Matul l-iskadenza ta' 24 siegħa stabbilita mill-Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura, ma saret l-ebda oġġezzjoni għal dawn ir-rakkomandazzjonijiet.

B'riżultat ta' dan, dawn ir-rakkomandazzjonijiet tqiesu approvati u se jiġu ppubblikati fit-testi adottati tas-seduta ta' għada, l-Erbgħa, 13 ta' Marzu 2019.


19. Is-sitwazzjoni ta' emerġenza fil-Venezwela (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni ta' emerġenza fil-Venezwela (2018/2628(RSP))

Neven Mimica (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta' Esteban González Pons f'isem il-Grupp PPE, Ramón Jáuregui Atondo f'isem il-Grupp S&D, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Javier Nart f'isem il-Grupp ALDE, Javier Couso Permuy f'isem il-Grupp GUE/NGL, Kostas Papadakis Membru mhux affiljat, Pier Antonio Panzeri, Beatriz Becerra Basterrechea, Ana Gomes u Dita Charanzová.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Paulo Rangel, José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, María Teresa Giménez Barbat, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, Maria Lidia Senra Rodríguez, João Pimenta Lopes u Bill Etheridge.

Intervent ta': Neven Mimica.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: is-sessjoni parzjali li jmiss.


20. Is-segwitu mogħti mis-SEAE sentejn wara r-Rapport tal-PE dwar komunikazzjoni strateġika tal-UE biex tikkontrobatti l-propaganda kontriha minn partijiet terzi (dibattitu)

Rapport fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Viċi President/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u lill-Kunsill dwar l-analiżi tas-segwitu mogħti mis-SEAE sentejn wara r-Rapport tal-PE dwar komunikazzjoni strateġika tal-UE biex tikkontrobatti l-propaganda kontriha minn partijiet terzi [2018/2115(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Anna Fotyga (A8-0031/2019)

Anna Elżbieta Fotyga ppreżentat ir-rapport.

PRESIDENZA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Viċi President

Intervent ta': Neven Mimica (Membru tal-Kummissjoni) f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta' Ramona Nicole Mănescu f'isem il-Grupp PPE, Eugen Freund f'isem il-Grupp S&D, Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, Petras Auštrevičius f'isem il-Grupp ALDE, Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, Javier Couso Permuy f'isem il-Grupp GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, Jean-Luc Schaffhauser f'isem il-Grupp ENF, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Indrek Tarand, Lampros Fountoulis Membru mhux affiljat, Sandra Kalniete, Julie Ward, Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Andrey Kovatchev, Michael Gahler, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica u Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Paulo Rangel, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Pirkko Ruohonen-Lerner, Notis Marias u Karol Karski.

Interventi ta' Neven Mimica u Anna Fotyga.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.23 tal-Minuti ta' 13.3.2019.


21. Ftehim ta' Kooperazzjoni UE/Afganistan dwar is-Sħubija u l-Iżvilupp *** - Ftehim ta' Kooperazzjoni UE/Afganistan dwar is-Sħubija u l-Iżvilupp (riżoluzzjoni) (dibattitu)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim ta' Kooperazzjoni dwar is-Sħubija u l-Iżvilupp bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika Iżlamika tal-Afganistan, min-naħa l-oħra [15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Anna Fotyga (A8-0026/2019)

Rapport dwar mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim ta' Kooperazzjoni dwar is-Sħubija u l-Iżvilupp bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika Iżlamika tal-Afganistan, min-naħa l-oħra [2015/0302M(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Anna Fotyga (A8-0058/2019)

Anna Fotyga ppreżentat ir-rakkomandazzjoni u r-rapport.

Intervent ta': Neven Mimica (Membru tal-Kummissjoni), f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta' Bernd Lange (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA), Bogdan Andrzej Zdrojewski f'isem il-Grupp PPE, Doru-Claudian Frunzulică f'isem il-Grupp S&D, Petras Auštrevičius f'isem il-Grupp ALDE, Sabine Lösing f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ana Gomes u Neena Gill.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Julie Ward, Patricia Lalonde, Bill Etheridge u Fabio Massimo Castaldo.

Interventi ta' Neven Mimica u Anna Fotyga.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.5 tal-Minuti ta' 13.3.2019 u punt 11.6 tal-Minuti ta' 13.3.2019.


22. Ftehim ta' assoċjazzjoni bejn l-UE u Monaco, Andorra u San Marino (dibattitu)

Rapport dwar rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar il-ftehim ta' assoċjazzjoni bejn l-UE u Monaco, Andorra u San Marino [2018/2246(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

Juan Fernando López Aguilar ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Neven Mimica (Membru tal-Kummissjoni) f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

PRESIDENZA: David Maria SASSOLI
Viċi President

Interventi ta' Željana Zovko f'isem il-Grupp PPE, Brando Benifei f'isem il-Grupp S&D, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Jordi Solé f'isem il-Grupp Verts/ALE, Santiago Fisas Ayxelà u Francisco Assis.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Bill Etheridge, Ramon Tremosa i Balcells, Notis Marias u José Inácio Faria.

Interventi ta' Neven Mimica u Juan Fernando López Aguilar.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.24 tal-Minuti ta' 13.3.2019.


23. Rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-regolamenti u tad-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri fir-rigward tar-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

L-ewwel dibattitu sar fid-data tat-13 ta' Settembru 2017 (punt 16 tal-Minuti ta' 13.9.2017).
Il-kwistjoni ġiet riferuta lura lill-kumitat responsabbli, f'konformità mal-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura fid-data tal-14 ta' Settembru 2017 (punt 8.1 tal-Minuti ta' 14.9.2017).

Morten Løkkegaard ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Ádám Kósa (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL).

Intervent ta': Neven Mimica (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Julie Ward (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Kostadinka Kuneva (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat PETI), Andreas Schwab f'isem il-Grupp PPE, Olga Sehnalová f'isem il-Grupp S&D, Jana Žitňanská f'isem il-Grupp ECR, Igor Šoltes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Dieter-Lebrecht Koch, Nicola Danti u Sirpa Pietikäinen.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Helga Stevens, Bill Etheridge, Notis Marias u Izaskun Bilbao Barandica.

Interventi ta' Neven Mimica u Morten Løkkegaard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.9 tal-Minuti ta' 13.3.2019.


24. ourUrġenza għal lista sewda tal-UE tal-pajjiżi terzi konformi mad-Direttiva kontra l-Ħasil tal-Flus (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Urġenza għal lista sewda tal-UE tal-pajjiżi terzi konformi mad-Direttiva kontra l-Ħasil tal-Flus (2019/2612(RSP))

Melania Gabriela Ciot (President fil-kariga tal-Kunsill) għamlet id-dikjarazzjoni.

PRESIDENZA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Viċi President

Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta' Markus Ferber f'isem il-Grupp PPE, Ana Gomes f'isem il-Grupp S&D, Ralph Packet f'isem il-Grupp ECR, Nils Torvalds f'isem il-Grupp ALDE, Sven Giegold f'isem il-Grupp Verts/ALE, Matt Carthy f'isem il-Grupp GUE/NGL, David Coburn f'isem il-Grupp EFDD, Mario Borghezio f'isem il-Grupp ENF, Dariusz Rosati, Juan Fernando López Aguilar, Judith Sargentini, Miguel Urbán Crespo, Ignazio Corrao, Emil Radev, Jeppe Kofod, Martin Schirdewan, Luděk Niedermayer, Emmanuel Maurel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra u José Inácio Faria.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica u Bill Etheridge.

Interventi ta' Věra Jourová u Melania Gabriela Ciot.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.14 tal-Minuti ta' 14.3.2019.


25. Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 767/2008, ir-Regolament (KE) Nru 810/2009, ir-Regolament (UE) 2017/2226, ir-Regolament (UE) 2016/399, ir-Regolament XX/2018 [ir-Regolament tal-Interoperabilità], u d-Deċiżjoni 2004/512/KE u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/633/ĠAI [COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

Carlos Coelho ppreżenta r-rapport.

Intervent ta': Dimitris Avramopoulos (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Bernd Kölmel (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Emil Radev f'isem il-Grupp PPE, Péter Niedermüller f'isem il-Grupp S&D, Helga Stevens f'isem il-Grupp ECR, Gérard Deprez f'isem il-Grupp ALDE, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Juan Fernando López Aguilar u Andrejs Mamikins.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias u Bill Etheridge.

Interventi ta' Dimitris Avramopoulos u Carlos Coelho.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.10 tal-Minuti ta' 13.3.2019.


26. L-istabbiliment tal-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil [COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

Miriam Dalli ppreżentat ir-rapport.

PRESIDENZA: Heidi HAUTALA
Viċi President

Intervent ta': Dimitris Avramopoulos (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Elly Schlein (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Daniele Viotti (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Jeroen Lenaers f'isem il-Grupp PPE, Cécile Kashetu Kyenge f'isem il-Grupp S&D, Kristina Winberg f'isem il-Grupp ECR, Ska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE, Martina Anderson f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bill Etheridge f'isem il-Grupp EFDD, Gilles Lebreton f'isem il-Grupp ENF, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev u Péter Niedermüller.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias u Julie Ward.

Interventi ta' Dimitris Avramopoulos u Miriam Dalli.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.11 tal-Minuti ta' 13.3.2019.


27. Strument għall-appoġġ finanzjarju għall-ġestjoni tal-fruntieri u tal-viżi ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi, bħala parti mill-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri, l-istrument għall-appoġġ finanzjarju għall-ġestjoni tal-fruntieri u tal-viżi [COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

Tanja Fajon ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Dimitris Avramopoulos (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Eduard Kukan (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET), Monika Hohlmeier (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Carlos Coelho f'isem il-Grupp PPE, Péter Niedermüller f'isem il-Grupp S&D, Anders Primdahl Vistisen f'isem il-Grupp ECR, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Juan Fernando López Aguilar u Cécile Kashetu Kyenge.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias.

Intervent ta': Dimitris Avramopoulos.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.12 tal-Minuti ta' 13.3.2019.


28. Fond għas-Sigurtà Interna ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond għas-Sigurtà Interna [COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

Monika Hohlmeier ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Dimitris Avramopoulos (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Cécile Kashetu Kyenge f'isem il-Grupp S&D, Helga Stevens f'isem il-Grupp ECR, Romeo Franz f'isem il-Grupp Verts/ALE, Cornelia Ernst f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Dobromir Sośnierz Membru mhux affiljat.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias.

Interventi ta' Dimitris Avramopoulos u Monika Hohlmeier.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.13 tal-Minuti ta' 13.3.2019.


29. Azzjonijiet meħuda dwar ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

Il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet adottati mill-Parlament matul il-perjodu tas-sessjoni ta' Ottubru I 2018 hija disponibbli fuq is-sit web tal-Parlament.


30. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 636.011/OJME).


31. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.34.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Skużati:

Arena, Beňová, Cesa, Crowley, Drăghici, Händel, James, Maštálka, Patriciello, Ponga, Torres Martínez, Vozemberg-Vrionidi

Aġġornata l-aħħar: 6 ta' Awwissu 2019Avviż legali