Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 13 март 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия

4. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от институциите

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 1/2019 - Комитет на регионите (N8-0026/2019 - C8-0048/2019 - 2019/2006(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 02/2019 - Раздел III - Комисия (N8-0029/2019 - C8-0108/2019 - 2019/2007(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 03/2019 - Раздел III - Комисия (N8-0030/2019 - C8-0109/2019 - 2019/2008(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 04/2019 - Раздел III - Комисия (N8-0031/2019 - C8-0110/2019 - 2019/2009(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 01/2019 - Раздел III - Комисия (N8-0032/2019 - C8-0125/2019 - 2019/2012(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 05/2019 - Раздел III - Комисия (N8-0033/2019 - C8-0126/2019 - 2019/2013(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 07/2019 - Раздел III - Комисия (N8-0034/2019 - C8-0127/2019 - 2019/2014(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 08/2019 - Раздел III - Комисия (N8-0035/2019 - C8-0128/2019 - 2019/2015(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-01/T/19 - Европейска сметна палата (N8-0036/2019 - C8-0129/2019 - 2019/2016(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-02/C/19 - Европейска сметна палата (N8-0037/2019 - C8-0130/2019 - 2019/2017(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

2) от парламентарни комисии

- Доклад относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2020 година, раздел III – Комисия (2019/2001(BUD)) - BUDG - Докладчик: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

Последно осъвременяване: 21 юни 2019 г.Правна информация