Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 13. marca 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia

4. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) inštitúcií

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 1/2019 – Výbor regiónov (N8-0026/2019 – C8-0048/2019 – 2019/2006(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 02/2019 – Oddiel III – Komisia (N8-0029/2019 – C8-0108/2019 – 2019/2007(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 03/2019 – Oddiel III – Komisia (N8-0030/2019 – C8-0109/2019 – 2019/2008(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 04/2019 – Oddiel III – Komisia (N8-0031/2019 – C8-0110/2019 – 2019/2009(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 01/2019 – Oddiel III – Komisia (N8-0032/2019 – C8-0125/2019 – 2019/2012(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 05/2019 – Oddiel III – Komisia (N8-0033/2019 – C8-0126/2019 – 2019/2013(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 07/2019 – Oddiel III – Komisia (N8-0034/2019 – C8-0127/2019 – 2019/2014(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 08/2019 – Oddiel III – Komisia (N8-0035/2019 – C8-0128/2019 – 2019/2015(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-01/T/19 – Európsky dvor audítorov (N8-0036/2019 – C8-0129/2019 – 2019/2016(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-02/C/19 – Európsky dvor audítorov (N8-0037/2019 – C8-0130/2019 – 2019/2017(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

2) parlamentných výborov

- Správa o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu 2020, oddiel III – Komisia (2019/2001(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

Posledná úprava: 21. júna 2019Právne oznámenie