Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 13 mars 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

4. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från institutionerna

- Förslag till anslagsöverföring INF 1/2019 – Regionkommittén (N8-0026/2019 - C8-0048/2019 - 2019/2006(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 02/2019- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0029/2019 - C8-0108/2019 - 2019/2007(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 03/2019- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0030/2019 - C8-0109/2019 - 2019/2008(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 04/2019- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0031/2019 - C8-0110/2019 - 2019/2009(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 01/2019 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0032/2019 - C8-0125/2019 - 2019/2012(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 05/2019 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0033/2019 - C8-0126/2019 - 2019/2013(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 07/2019 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0034/2019 - C8-0127/2019 - 2019/2014(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 08/2019 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0035/2019 - C8-0128/2019 - 2019/2015(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-01/T/19 – Europeiska revisionsrätten (N8-0036/2019 - C8-0129/2019 - 2019/2016(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-02/C/19 – Europeiska revisionsrätten (N8-0037/2019 - C8-0130/2019 - 2019/2017(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

2) från parlamentets utskott

- Betänkande om de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av budgeten 2020, avsnitt III – kommissionen (2019/2001(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

Senaste uppdatering: 21 juni 2019Rättsligt meddelande