Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 13. března 2019 - ŠtrasburkKonečné znění

6. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o požadavky na vstup zásilek určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie (C(2019)00011 - 2019/2607(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 4. března 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI, AGRI (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění a opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014, pokud jde o ustanovení o finančních nástrojích, zjednodušené vykazování nákladů, auditní stopu, rozsah a obsah auditů operací a metodiku výběru vzorku operací a přílohu III (C(2019)00788 - 2019/2576(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 12. února 2019

předáno příslušnému výboru: REGI, EMPL (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady výdajů Komisí členským státům (C(2019)00898 - 2019/2583(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 14. února 2019

předáno příslušnému výboru: EMPL

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/588, pokud jde o možnost upravit průměrný denní počet obchodů s akcií, jestliže se obchodní systém s nejvyšším obratem obchodů s danou akcií nachází mimo Unii (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. od 13. února 2019

předáno příslušnému výboru: ECON

- Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o stanovení odvětví a pododvětví, která se považují za ohrožená únikem uhlíku, na období 2021 až 2030 (C(2019)00930 - 2019/2585(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 15. února 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI, ITRE (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o formu financování, která není spojena s náklady na příslušné operace (C(2019)01090 - 2019/2584(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 15. února 2019

předáno příslušnému výboru: REGI, EMPL (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky (C(2019)01326 - 2019/2581(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. od 13. února 2019

předáno příslušnému výboru: ECON, LIBE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení (EU) 2018/196 o dodatečném clu na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických (C(2019)01485 - 2019/2598(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 27. února 2019

předáno příslušnému výboru: INTA

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o fungování inovačního fondu (C(2019)01492 - 2019/2595(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 26. února 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI, ITRE (článek 54 jednacího řádu)

- Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci o nástroji umožňujícím žadatelům udělit nebo odvolat souhlas s prodloužením doby pro uchovávání souboru žádosti podle čl. 54 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240 (C(2019)01532 - 2019/2588(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 22. února 2019

předáno příslušnému výboru: LIBE

- Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci o nástroji pro žadatele umožňujícím sledovat stav zpracovávání jejich žádostí a ověřovat dobu platnosti a status jejich cestovních povolení podle článku 31 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240 (C(2019)01533 - 2019/2589(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 22. února 2019

předáno příslušnému výboru: LIBE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění přílohy VIII a IX směrnice 2012/27/EU, pokud jde o obsah komplexních posouzení potenciálu pro účinné vytápění a chlazení (C(2019)01616 - 2019/2599(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 4. března 2019

předáno příslušnému výboru: ITRE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o opatření přijatá Mezinárodní organizací pro civilní letectví pro monitorování, vykazování a ověřování emisí z letectví pro účely provádění celosvětového tržního opatření (C(2019)01644 - 2019/2608(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 6. března 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI, ITRE (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se nahrazuje příloha I a mění přílohy II a VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě (C(2019)01670 - 2019/2619(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 7. března 2019

předáno příslušnému výboru: AFCO, PETI (článek 54 jednacího řádu)

- Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci o vymezení požadavků na zabezpečený uživatelský účet podle čl. 6 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240 umožňující žadatelům poskytnout jakékoli požadované doplňující informace nebo doklady (C(2019)01695 - 2019/2596(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 26. února 2019

předáno příslušnému výboru: LIBE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění přílohy I a II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011, pokud jde o sledování emisí CO2 z nových lehkých užitkových vozidel, která prošla postupem vícestupňového schválení typu (C(2019)01710 - 2019/2621(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 7. března 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI, ITRE (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 540/2014 o hladině akustického tlaku motorových vozidel a náhradních systémů tlumení hluku (C(2019)01774 - 2019/2620(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 7. března 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví pravidla pro zvláštní požadavky na školení pracovníků k provádění určitých fyzických kontrol na stanovištích hraniční kontroly (C(2019)01786 - 2019/2626(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 8. března 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI, AGRI (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (C(2019)01900 - 2019/2623(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. od 8. března 2019

předáno příslušnému výboru: ECON

Návrhy aktů v přenesené pravomoci, u nichž se prodlužuje lhůta pro vyslovení námitek:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění a opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 za účelem upřesnění požadavku, aby ceny odrážely převažující tržní podmínky, a za účelem aktualizace a opravy některých ustanovení (C(2018)08390 - 2018/2983(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 12. prosince 2018

předáno příslušnému výboru: ECON

Prodloužení lhůty pro vyslovení námitek: další 1 měsíc na žádost Evropského parlamentu.

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 (C(2018)08599 - 2018/2997(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 18. prosince 2018

předáno příslušnému výboru: BUDG, CONT, EMPL (článek 54 jednacího řádu), ITRE (článek 54 jednacího řádu), TRAN (článek 54 jednacího řádu), REGI (článek 54 jednacího řádu), AGRI (článek 54 jednacího řádu)

Prodloužení lhůty pro vyslovení námitek: další 2 měsíce na žádost Rady.

Návrhy aktů v přenesené pravomoci, u nichž se na žádost příslušného výboru prodlužuje lhůta z 1 na 3 měsíce:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849, pokud jde o regulační technické normy pro minimální opatření a druh dalších opatření, která musí úvěrové a finanční instituce přijmout ke zmírnění rizika praní peněz a financování terorismu v některých třetích zemích (C(2019)00646 - 2019/2554(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 31. ledna 2019, na žádost příslušného výboru.

předáno příslušnému výboru: ECON, LIBE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace, které musí být poskytnuty příslušnému orgánu v žádosti o povolení třetí strany posuzující soulad s kritérii pro STS sekuritizace (C(2019)00740 - 2019/2558(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 5. února 2019, na žádost příslušného výboru.

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/588, pokud jde o možnost upravit průměrný denní počet obchodů s akcií, jestliže se obchodní systém s nejvyšším obratem obchodů s danou akcií nachází mimo Unii (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 13. února 2019, na žádost příslušného výboru.

předáno příslušnému výboru: ECON

Poslední aktualizace: 21. června 2019Právní upozornění