Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 13. ožujka 2019. - StrasbourgZavršno izdanje

6. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva koji se primjenjuju na ulazak u Uniju pošiljaka određenih životinja i robe namijenjenih prehrani ljudi (C(2019)00011 - 2019/2607(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 4. ožujka 2019.

upućeno nadležnom odboru: ENVI, AGRI (članak 54. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni i ispravku Delegirane uredbe (EU) br. 480/2014 u pogledu odredaba o financijskim instrumentima, pojednostavnjenim mogućnostima obračuna troškova, revizorskom tragu, opsegu i sadržaju revizija operacija i metodologiji za odabir uzorka operacija te Priloga III. (C(2019)00788 - 2019/2576(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 12. veljače 2019.

upućeno nadležnom odboru: REGI, EMPL (članak 54. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/2195 o dopuni Uredbe (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom socijalnom fondu, u pogledu definiranja standardnih veličina jediničnih troškova i paušalnih iznosa za izdatke koje Komisija nadoknađuje državama članicama (C(2019)00898 - 2019/2583(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 14. veljače 2019.

upućeno nadležnom odboru: EMPL

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/588 u pogledu mogućnosti prilagodbe prosječnog dnevnog broja transakcija dionicom kada se mjesto trgovanja s najvećim prometom tom dionicom nalazi izvan Unije (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 13. veljače 2019.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana odluka Komisije o dopuni Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu utvrđivanja sektora i podsektora koji se smatraju izloženima značajnom riziku od istjecanja ugljika, za razdoblje od 2021. do 2030. (C(2019)00930 - 2019/2585(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 15. veljače 2019.

upućeno nadležnom odboru: ENVI, ITRE (članak 54. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu oblika financiranja koje nije povezano s troškovima relevantnih operacija (C(2019)01090 - 2019/2584(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 15. veljače 2019.

upućeno nadležnom odboru: REGI, EMPL (članak 54. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem visokorizičnih trećih zemalja sa strateškim nedostacima (C(2019)01326 - 2019/2581(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 13. veljače 2019.

upućeno nadležnom odboru: ECON, LIBE

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) 2018/196 o dodatnim carinama na uvoze određenih proizvoda podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država (C(2019)01485 - 2019/2598(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 27. veljače 2019.

upućeno nadležnom odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu funkcioniranja Inovacijskog fonda (C(2019)01492 - 2019/2595(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 26. veljače 2019.

upućeno nadležnom odboru: ENVI, ITRE (članak 54. Poslovnika)

- Delegirana odluka Komisije o alatu kojim se podnositeljima zahtjeva omogućuje da daju ili povlače privolu za dodatno razdoblje zadržavanja njihova dosjea zahtjeva u skladu s člankom 54. stavkom 2. Uredbe (EU) 2018/1240 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2019)01532 - 2019/2588(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 22. veljače 2019.

upućeno nadležnom odboru: LIBE

- Delegirana odluka Komisije o alatu za provjeru kojim se podnositeljima zahtjeva omogućuje provjeravanje statusa njihovih zahtjeva te provjeravanje razdoblja valjanosti i statusa njihovih odobrenja putovanja u skladu s člankom 31. Uredbe (EU) 2018/1240 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2019)01533 - 2019/2589(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 22. veljače 2019.

upućeno nadležnom odboru: LIBE

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni prilogaVIII. i IX. Direktivi 2012/27/EU u pogledu sadržaja sveobuhvatnih procjena potencijala za učinkovito grijanje i hlađenje (C(2019)01616 - 2019/2599(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 4. ožujka 2019.

upućeno nadležnom odboru: ITRE

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s mjerama koje je donijela Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo za praćenje, izvješćivanje i verifikaciju emisija u zrakoplovstvu u svrhu provedbe globalne tržišno utemeljene mjere (C(2019)01644 - 2019/2608(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 6. ožujka 2019.

upućeno nadležnom odboru: ENVI, ITRE (članak 54. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o zamjeni Priloga I. i izmjeni priloga II. i VII. Uredbi (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o građanskoj inicijativi (C(2019)01670 - 2019/2619(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 7. ožujka 2019.

upućeno nadležnom odboru: AFCO, PETI (članak 54. Poslovnika)

- Delegirana odluka Komisije o utvrđivanju zahtjeva u vezi s uslugom sigurnog računa, koja podnositeljima zahtjeva omogućuje dostavljanje svih potrebnih dodatnih informacija ili dokumentacije, u skladu s člankom 6. stavkom 4. Uredbe (EU) 2018/1240 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2019)01695 - 2019/2596(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 26. veljače 2019.

upućeno nadležnom odboru: LIBE

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni prilogaI. i II. Uredbi (EU) br. 510/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu praćenja emisija CO2 iz novih lakih gospodarskih vozila homologiranih višestupanjskim postupkom (C(2019)01710 - 2019/2621(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 7. ožujka 2019.

upućeno nadležnom odboru: ENVI, ITRE (članak 54. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 540/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o razini buke motornih vozila i zamjenskih sustava za prigušivanje (C(2019)01774 - 2019/2620(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 7. ožujka 2019.

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o utvrđivanju pravila o posebnim zahtjevima za osposobljavanje osoblja radi obavljanja fizičkih provjera na graničnim kontrolnim postajama (C(2019)01786 - 2019/2626(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 8. ožujka 2019.

upućeno nadležnom odboru: ENVI, AGRI (članak 54. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/35 o dopuni Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (SolventnostII) (C(2019)01900 - 2019/2623(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 8. ožujka 2019.

upućeno nadležnom odboru: ECON

Nacrti delegiranih akata kojima je produžen rok za ulaganje prigovora:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni i ispravku Delegirane uredbe (EU) 2017/587 radi utvrđivanja zahtjeva da cijene odražavaju prevladavajuće tržišne uvjete te za ažuriranje i ispravak određenih odredbi (C(2018)08390 - 2018/2983(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 12. prosinca 2018.

upućeno nadležnom odboru: ECON

Produženje roka za ulaganje prigovora: 1 mjesec na zahtjev Europskog parlamenta.

- Delegirana uredba Komisije o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2018)08599 - 2018/2997(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 18. prosinca 2018.

upućeno nadležnom odboru: BUDG, CONT, EMPL (članak 54. Poslovnika), ITRE (članak 54. Poslovnika), TRAN (članak 54. Poslovnika), REGI (članak 54. Poslovnika), AGRI (članak 54. Poslovnika)

Produženje roka za odgovor: dodatna 2 mjeseca na zahtjev Vijeća.

Nacrt delegiranih akata kojima je na zahtjev nadležnog odbora rok za ulaganje prigovora produžen s 1 na 3 mjeseca:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za minimalno djelovanje i vrstu dodatnih mjera koje kreditne i financijske institucije moraju poduzeti kako bi se ublažili rizici pranja novca i financiranja terorizma u određenim trećim zemljama (C(2019)00646 - 2019/2554(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 31. siječnja 2019. na zahtjev nadležnog odbora.

Upućeno nadležnom odboru: ECON, LIBE

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju informacije koje treba dostaviti nadležnom tijelu u zahtjevu za ovlaštenje treće strane za provjeru STS usklađenosti (C(2019)00740 - 2019/2558(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 5. veljače 2019. na zahtjev nadležnog odbora.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/588 u pogledu mogućnosti prilagodbe prosječnog dnevnog broja transakcija dionicom kada se mjesto trgovanja s najvećim prometom tom dionicom nalazi izvan Unije (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 13. veljače 2019. na zahtjev nadležnog odbora.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

Posljednje ažuriranje: 21. lipnja 2019.Pravna napomena