Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 13 martie 2019 - StrasbourgEdiţie definitivă

6. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele pentru intrarea în Uniune a transporturilor de anumite animale și mărfuri destinate consumului uman (C(2019)00011 - 2019/2607(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 4 martie 2019

retrimis comisiei competente: ENVI, AGRI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulament delegat al Comisiei de modificare și de rectificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 480/2014 în ceea ce privește dispozițiile privind instrumentele financiare, opțiunile simplificate în materie de costuri, pista de audit, domeniul de aplicare și conținutul auditurilor operațiunilor și metodologia pentru selectarea eșantionului de operațiuni, precum și a anexei III (C(2019)00788 - 2019/2576(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 12 februarie 2019

retrimis comisiei competente: REGI, EMPL (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulament delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2195 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european, în ceea ce privește definirea baremelor standard pentru costuri unitare și a sumelor forfetare pentru rambursarea cheltuielilor statelor membre de către Comisie (C(2019)00898 - 2019/2583(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 14 februarie 2019

retrimis comisiei competente: EMPL

- Regulament delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/588 în ceea ce privește posibilitatea de a ajusta numărul mediu zilnic de tranzacții pentru o acțiune în cazul în care locul de tranzacționare cu cea mai mare valoare a tranzacțiilor pentru acțiunea respectivă se află în afara Uniunii (C(2019)00904 - 2019/2579(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii 13 februarie 2019

retrimis comisiei competente: ECON

- Decizie delegată a Comisiei de completare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește stabilirea sectoarelor și subsectoarelor considerate ca fiind expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon pentru perioada 2021-2030 (C(2019)00930 - 2019/2585(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 15 februarie 2019

retrimis comisiei competente: ENVI, ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulament delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește forma de finanțare care nu este legată de costurile operațiunilor relevante (C(2019)01090 - 2019/2584(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 15 februarie 2019

retrimis comisiei competente: REGI, EMPL (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Anexă la regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului prin identificarea țărilor terțe cu grad înalt de risc care au deficiențe strategice (C(2019)01326 - 2019/2581(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 13 februarie 2019

retrimis comisiei competente: ECON, LIBE

- Regulamentul Delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) 2018/196 privind drepturi vamale suplimentare la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii (C(2019)01485 - 2019/2598(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 27 februarie 2019

retrimis comisiei competente: INTA

- Regulamentul Delegat al Comisiei de completare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește funcționarea Fondului pentru inovare (C(2019)01492 - 2019/2595(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 26 februarie 2019

retrimis comisiei competente: ENVI, ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Decizia delegată a Comisiei privind instrumentul care le permite solicitanților să își dea sau să își retragă consimțământul pentru o perioadă suplimentară de păstrare a dosarului lor de cerere în temeiul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2018/1240 al Parlamentului European și al Consiliului (C(2019)01532 - 2019/2588(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 22 februarie 2019

retrimis comisiei competente: LIBE

- Decizia delegată a Comisiei privind instrumentul cu ajutorul căruia solicitanții pot verifica statutul cererilor lor, precum și perioada de valabilitate și statutul autorizațiilor lor de călătorie în temeiul articolului 31 din Regulamentul (UE) 2018/1240 al Parlamentului European și al Consiliului (C(2019)01533 - 2019/2589(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 22 februarie 2019

retrimis comisiei competente: LIBE

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexelor VIII și IX la Directiva 2012/27/UE privind conținutul evaluărilor cuprinzătoare ale potențialului de încălzire și răcire eficientă (C(2019)01616 - 2019/2599(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 4 martie 2019

retrimis comisiei competente: ITRE

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește măsurile adoptate de Organizația Aviației Civile Internaționale pentru monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor generate de aviație în scopul punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață (C(2019)01644 - 2019/2608(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 6 martie 2019

retrimis comisiei competente: ENVI, ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de înlocuire a anexei I și de modificare a anexelor II și VII la Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind inițiativa cetățenească (C(2019)01670 - 2019/2619(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 7 martie 2019

retrimis comisiei competente: AFCO, PETI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Decizia delegată a Comisiei privind definirea cerințelor aplicabile serviciului de cont securizat în temeiul articolului 6 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2018/1240 al Parlamentului European și al Consiliului, care le permite solicitanților să furnizeze orice informații sau documente suplimentare necesare (C(2019)01695 - 2019/2596(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 26 februarie 2019

retrimis comisiei competente: LIBE

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexelor I și II la Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește monitorizarea emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare ușoare noi omologate într-un proces cu mai multe etape (C(2019)01710 - 2019/2621(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 7 martie 2019

retrimis comisiei competente: ENVI, ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 540/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind nivelul sonor al autovehiculelor și al amortizoarelor de zgomot de înlocuire (C(2019)01774 - 2019/2620(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 7 martie 2019

retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Delegat al Comisiei de stabilire a unor norme privind cerințele specifice de formare pentru personalul care efectuează anumite controale fizice la posturile de inspecție la frontieră (C(2019)01786 - 2019/2626(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 8 martie 2019

retrimis comisiei competente: ENVI, AGRI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/35 al Comisiei de completare a Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (C(2019)01900 - 2019/2623(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 8 martie 2019

retrimis comisiei competente: ECON

Proiecte de acte delegate pentru care s-a prelungit termenul pentru formularea de obiecțiuni:

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare și rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/587 pentru a specifica cerința ca prețurile să reflecte condițiile predominante pe piață și pentru a actualiza și a rectifica anumite dispoziții (C(2018)08390 - 2018/2983(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii 12 decembrie 2018

retrimis comisiei competente: ECON

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor la cererea Parlamentului European cu o lună în plus.

- Regulamentul delegat al Comisiei privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului (C(2018)08599 - 2018/2997(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 18 decembrie 2018

retrimis comisiei competente: BUDG, CONT, EMPL (articolul 54 din Regulamentul de procedură), ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură), TRAN (articolul 54 din Regulamentul de procedură), REGI (articolul 54 din Regulamentul de procedură), AGRI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor la cererea Consiliului cu 2 luni în plus.

Proiecte de acte delegate pentru care termenul a fost prelungit de la o lună la 3 luni la cererea comisiei competente:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care stabilesc acțiunile minime și tipul de măsuri suplimentare pe care trebuie să le ia instituțiile de credit și financiare pentru a diminua riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în anumite țări terțe (C(2019)00646 - 2019/2554(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 31 ianuarie 2019 la cererea comisiei competente.

retrimis comisiei competente: ECON, LIBE

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care specifică informațiile care trebuie furnizate unei autorități competente în cererea de autorizare a unei părți terțe care evaluează respectarea STS (C(2019)00740 - 2019/2558(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 5 februarie 2019 la cererea comisiei competente.

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/588 în ceea ce privește posibilitatea de a ajusta numărul mediu zilnic de tranzacții pentru o acțiune în cazul în care locul de tranzacționare cu cea mai mare valoare a tranzacțiilor pentru acțiunea respectivă se află în afara Uniunii(C(2019)00904 - 2019/2579(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 13 februarie 2019 la cererea comisiei competente.

retrimis comisiei competente: ECON

Ultima actualizare: 21 iunie 2019Notă juridică