Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 13. března 2019 - ŠtrasburkKonečné znění

7. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny tyto návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vytvoření dvou nových funkčních skupin doplňkových látek (D054793/06 - 2019/2593(RPS) - lhůta: 26. května 2019)
předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise, kterým se stanoví požadavky na ekodesign myček nádobí pro domácnost podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, mění nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 a zrušuje nařízení Komise (EU) č. 1016/2010 (D059941/02 - 2019/2578(RPS) - lhůta: 13. května 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se stanoví požadavky na ekodesign praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, mění nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 a zrušuje nařízení Komise (EU) č. 1015/2010 (D060017/02 - 2019/2592(RPS) - lhůta: 25. května 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se stanoví požadavky na ekodesign elektromotorů a pohonů s proměnnými otáčkami podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, mění nařízení (ES) č. 641/2009, pokud jde o požadavky na ekodesign samostatných bezucpávkových oběhových čerpadel a bezucpávkových oběhových čerpadel vestavěných ve výrobcích, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 640/2009 (D060021/02 - 2019/2590(RPS) - lhůta: 23. května 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se stanoví požadavky na ekodesign vnějších napájecích zdrojů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 278/2009 (D060023/02 - 2019/2577(RPS) - lhůta: 13. května 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se stanoví požadavky na ekodesign chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (D060277/02 - 2019/2613(RPS) - lhůta: 7. června 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 548/2014 ze dne 21. května 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o malé, střední a velké výkonové transformátory (D060353/02 - 2019/2609(RPS) - lhůta: 6. června 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise o změně přílohy nařízení (EU) č. 579/2014, kterým se stanoví odchylka od některých ustanovení přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, pokud jde o námořní přepravu tekutých olejů a tuků (D060408/02 - 2019/2594(RPS) - lhůta: 27. května 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se opravuje bulharské znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (D060508/01 - 2019/2602(RPS) - lhůta: 5. června 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se přizpůsobuje technickému pokroku příloha nařízení (ES) č. 440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (D060575/02 - 2019/2591(RPS) - lhůta: 22. května 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článek 54 jednacího řádu), IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (D060578/02 - 2019/2597(RPS) - lhůta: 27. května 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článek 54 jednacího řádu), IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o rozšíření použití kyseliny karmínové, karmínů (E 120) v některých masných výrobcích tradičních ve francouzských zámořských územích (D060619/03 - 2019/2600(RPS) - lhůta: 5. května 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy I a II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o funkční třídu „stabilizátory“ a použití mléčnanu železnatého (E 585) u houby Albatrellus ovinus jako složky potravin ve švédských játrových paštikách (D060620/03 - 2019/2624(RPS) - lhůta: 9. května 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se stanoví požadavky na ekodesign svařovacích zařízení podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (D060644/02 - 2019/2617(RPS) - lhůta: 7. června 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití mono- a diglyceridů mastných kyselin (E 471) u některého čerstvého ovoce (D060704/02 - 2019/2601(RPS) - lhůta: 5. května 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se opravuje francouzské znění nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (D060705/02 - 2019/2587(RPS) - lhůta: 22. dubna 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivech za účelem přizpůsobení příloh I a IV (D060815/01 - 2019/2622(RPS) - lhůta: 8. června 2019)
předáno příslušnému výboru: IMCO

Poslední aktualizace: 21. června 2019Právní upozornění