Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 13. marts 2019 - StrasbourgEndelig udgave

7. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 for så vidt angår indførelse af to nye funktionelle grupper af fodertilsætningsstoffer (D054793/06 - 2019/2593(RPS) - frist: 26. maj 2019)
henvist til kor. udv. AGRI

- Kommissionens forordning om fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af husholdningsopvaskemaskiner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF, om ændring af Kommissionen forordning (EF) nr. 1275/2008 og om ophævelse af Kommissionen forordning (EU) nr. 1016/2010 (D059941/02 - 2019/2578(RPS) - frist: 13. maj 2019)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af husholdningsvaskemaskiner og husholdningsvaske/tørremaskiner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF, om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1275/2008 og om ophævelse af Kommissionen forordning (EU) nr. 1015/2010 (D060017/02 - 2019/2592(RPS) - frist: 25. maj 2019)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af elmotorer og frekvensomformere i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF, om ændring af forordning (EF) nr. 641/2009 for så vidt angår krav til miljøvenligt design af eksterne vådløbercirkulationspumper og produktintegrerede vådløbercirkulationspumper og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 640/2009 (D060021/02 - 2019/2590(RPS) - frist: 23. maj 2019)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af eksterne strømforsyninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF og om ophævelse af Kommissionen forordning (EF) nr. 278/2009 (D060023/02 - 2019/2577(RPS) - frist: 13. maj 2019)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af køle/fryseapparater, der anvendes til direkte salg, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF (D060277/02 - 2019/2613(RPS) - frist: 7. juni 2019)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 548/2014 af 21. maj 2014 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår små, mellemstore og store effekttransformere (D060353/02 - 2019/2609(RPS) - frist: 6. juni 2019)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 579/2014 om fritagelse af transport af flydende olier og fedtstoffer ad søvejen fra visse bestemmelser i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 (D060408/02 - 2019/2594(RPS) - frist: 27. maj 2019)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om berigtigelse af den bulgarske udgave af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (D060508/01 - 2019/2602(RPS) - frist: 5. juni 2019)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilaget til forordning (EF) nr. 440/2008 om fastlæggelse af forsøgsmetoder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (D060575/02 - 2019/2591(RPS) - frist: 22. maj 2019)
henvist til kor. udv. ENVI
rådg.udv.: ITRE (forretningsordenens artikel 54), IMCO (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om ændring af bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (D060578/02 - 2019/2597(RPS) - frist: 27. maj 2019)
henvist til kor. udv. ENVI
rådg.udv.: ITRE (forretningsordenens artikel 54), IMCO (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår udvidet anvendelse af carminsyre (carmin) (E 120) i visse kødprodukter, der er traditionelle specialiteter i de franske oversøiske territorier (D060619/03 - 2019/2600(RPS) - frist: 5. maj 2019)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag I og II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår den funktionelle gruppe "stabilisatorer" og anvendelsen af ferrolactat (E 585) på hvidlig fåreporesvamp (Albatrellus ovinus) som fødevareingrediens i svenske leverpostejer (D060620/03 - 2019/2624(RPS) - frist: 9. maj 2019)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om fastsættelse af krav til miljøvenligt design af svejseudstyr i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF (D060644/02 - 2019/2617(RPS) - frist: 7. juni 2019)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelsen af mono- og diglycerider af fedtsyrer (E 471) på visse friske frugter (D060704/02 - 2019/2601(RPS) - frist: 5. maj 2019)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om berigtigelse af den franske udgave af forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer (D060705/02 - 2019/2587(RPS) - frist: 22. april 2019)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 om gødninger med henblik på tilpasning af bilag I og IV (D060815/01 - 2019/2622(RPS) - frist: 8. juni 2019)
henvist til kor. udv. IMCO

Seneste opdatering: 21. juni 2019Juridisk meddelelse