Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 13. märts 2019 - StrasbourgLõplik väljaanne

7. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 I lisa seoses söödalisandite kahe uue funktsionaalrühma kehtestamisega (D054793/06 - 2019/2593(RPS) - tähtaeg: 26. mai 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni määrus, millega kehtestatakse kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate ökodisaini nõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/125/EÜ, muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 1275/2008 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EL) nr 1016/2010 (D059941/02 - 2019/2578(RPS) - tähtaeg: 13. mai 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega kehtestatakse kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite ökodisaini nõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/125/EÜ, muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 1275/2008 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1015/2010 (D060017/02 - 2019/2592(RPS) - tähtaeg: 25. mai 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega kehtestatakse elektrimootorite ja sagedusmuundurite ökodisaini nõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/125/EÜ, muudetakse määrust (EÜ) nr 641/2009 seoses eraldiseisvate ja toodetesse paigaldatud sukel-ringluspumpade ökodisaini nõuetega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 640/2009 (D060021/02 - 2019/2590(RPS) - tähtaeg: 23. mai 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega kehtestatakse välistoiteallikate ökodisaini nõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/125/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 278/2009 (D060023/02 - 2019/2577(RPS) - tähtaeg: 13. mai 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega kehtestatakse otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmete ökodisaini nõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/125/EÜ (D060277/02 - 2019/2613(RPS) - tähtaeg: 7. juuni 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse 21. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 548/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ rakendamise kohta seoses väikeste, keskmiste ja suurte jõutrafodega (D060353/02 - 2019/2609(RPS) - tähtaeg: 6. juuni 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 579/2014, millega lubatakse erand teatavatest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004 II lisa sätetest, mis on seotud vedelate õlide ja rasvade mereveoga (D060408/02 - 2019/2594(RPS) - tähtaeg: 27. mai 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega parandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) bulgaariakeelset versiooni (D060508/01 - 2019/2602(RPS) - tähtaeg: 5. juuni 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil määruse (EÜ) nr 440/2008 (millega kehtestatakse katsemeetodid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) lisa (D060575/02 - 2019/2591(RPS) - tähtaeg: 22. mai 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 54), IMCO (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) V lisa (D060578/02 - 2019/2597(RPS) - tähtaeg: 27. mai 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 54), IMCO (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses karmiinhappe, karmiinide (E 120) kasutuse laiendamisega teatavatele lihatoodetele Prantsusmaa ülemereterritooriumidel (D060619/03 - 2019/2600(RPS) - tähtaeg: 5. mai 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 I ja II lisa seoses funktsionaalrühmaga „stabilisaatorid“ ning raud(II)laktaadi (E 585) kasutamisega hariliku lambaseeniku (Albatrellus ovinus) pinnal toidu koostisosana Rootsi maksapasteetides (D060620/03 - 2019/2624(RPS) - tähtaeg: 9. mai 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega kehtestatakse keevitusseadmete ökodisaini nõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/125/EÜ (D060644/02 - 2019/2617(RPS) - tähtaeg: 7. juuni 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses rasvhapete mono- ja diglütseriidide (E 471) kasutamisega teatavate värskete puuviljade pinnal (D060704/02 - 2019/2601(RPS) - tähtaeg: 5. mai 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega parandatakse komisjoni määruse (EL) nr 10/2011 (toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastikmaterjalide ja -esemete kohta) prantsuskeelset versiooni (D060705/02 - 2019/2587(RPS) - tähtaeg: 22. aprill 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2003/2003 väetiste kohta, et kohandada selle I ja IV lisa (D060815/01 - 2019/2622(RPS) - tähtaeg: 8. juuni 2019)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

Viimane päevakajastamine: 21. juuni 2019Õigusalane teave