Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 13. maaliskuuta 2019 - StrasbourgLopullinen painos

7. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvia täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 liitteen I muuttamisesta kahden uuden rehun lisäaineiden funktionaalisen ryhmän perustamiseksi (D054793/06 - 2019/2593(RPS) - määräaika: 26. toukokuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission asetus kotitalouksien astianpesukoneiden ekologista suunnittelua koskevista vaatimuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY nojalla sekä komission asetuksen (EY) N:o 1275/2008 muuttamisesta ja komission asetuksen (EU) N:o 1016/2010 kumoamisesta (D059941/02 - 2019/2578(RPS) - määräaika: 13. toukokuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kotitalouksien pyykinpesukoneiden ja kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY mukaisesti sekä komission asetuksen (EY) N:o 1275/2008 muuttamisesta ja komission asetuksen (EU) N:o 1015/2010 kumoamisesta (D060017/02 - 2019/2592(RPS) - määräaika: 25. toukokuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY mukaisten ekologisen suunnittelun vaatimusten asettamisesta sähkömoottoreille ja taajuusmuuttajille, asetuksen (EY) N:o 641/2009 muuttamisesta erillisten ja tuotteisiin integroitujen akselitiivisteettömien kiertovesipumppujen ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta sekä komission asetuksen (EY) N:o 640/2009 kumoamisesta (D060021/02 - 2019/2590(RPS) - määräaika: 23. toukokuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus ekologisen suunnittelun vaatimusten asettamisesta ulkoisille teholähteille Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY nojalla ja komission asetuksen (EY) N:o 278/2009 kumoamisesta (D060023/02 - 2019/2577(RPS) - määräaika: 13. toukokuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteiden ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY mukaisesti (D060277/02 - 2019/2613(RPS) - määräaika: 7. kesäkuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanosta pienten, keskikokoisten ja suurten muuntajien osalta 21 päivänä toukokuuta 2014 annetun asetuksen (EU) N:o 548/2014 muuttamisesta (D060353/02 - 2019/2609(RPS) - määräaika: 6. kesäkuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus poikkeuksen myöntämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 liitteen II tiettyihin säännöksiin, jotka koskevat nestemäisessä muodossa olevien öljyjen ja rasvojen merikuljetuksia, annetun asetuksen (EU) N:o 579/2014 liitteen muuttamisesta (D060408/02 - 2019/2594(RPS) - määräaika: 27. toukokuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 bulgariankielisen toisinnon oikaisemisesta (D060508/01 - 2019/2602(RPS) - määräaika: 5. kesäkuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus testimenetelmien vahvistamisesta kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 nojalla annetun asetuksen (EY) N:o 440/2008 liitteen muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen (D060575/02 - 2019/2591(RPS) - määräaika: 22. toukokuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 54 artikla), IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen V muuttamisesta (D060578/02 - 2019/2597(RPS) - määräaika: 27. toukokuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 54 artikla), IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse karmiinihapon, karmiinin (E 120) käytön laajentamisesta tiettyihin Ranskan merentakaisten alueiden perinteisiin lihavalmisteisiin (D060619/03 - 2019/2600(RPS) - määräaika: 5. toukokuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteiden I ja II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse lisäaineryhmästä ”stabilointiaineet” ja ferrolaktaatin (E 585) käytöstä Albatrellus ovinus -sieneen, jota käytetään elintarvikkeen ainesosana ruotsalaisissa maksapasteijoissa (D060620/03 - 2019/2624(RPS) - määräaika: 9. toukokuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY mukaisten ekologisen suunnittelun vaatimusten asettamisesta hitsauslaitteille (D060644/02 - 2019/2617(RPS) - määräaika: 7. kesäkuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse rasvahappojen mono- ja diglyseridien (E 471) käytöstä tietyissä tuoreissa hedelmissä (D060704/02 - 2019/2601(RPS) - määräaika: 5. toukokuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista annetun asetuksen (EU) N:o 10/2011 ranskankielisen toisinnon oikaisemisesta (D060705/02 - 2019/2587(RPS) - määräaika: 22. huhtikuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus lannoitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2003/2003 muuttamisesta sen liitteiden I ja IV mukauttamiseksi (D060815/01 - 2019/2622(RPS) - määräaika: 8. kesäkuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

Päivitetty viimeksi: 21. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus