Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 13. ožujka 2019. - StrasbourgZavršno izdanje

7. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvođenja dviju novih funkcionalnih skupina dodataka hrani za životinje (D054793/06 - 2019/2593(RPS) - : 26. svibnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Uredba Komisije o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn kućanskih perilica posuđa u skladu s Direktivom 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 1275/2008 te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EU) br. 1016/2010 (D059941/02 - 2019/2578(RPS) - : 13. svibnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn kućanskih perilica rublja i kućanskih perilica-sušilica rublja u skladu s Direktivom 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 1275/2008 te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EU) br. 1015/2010 (D060017/02 - 2019/2592(RPS) - : 25. svibnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn za elektromotore i pogone s promjenjivom brzinom u skladu s Direktivom 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 641/2009 u pogledu zahtjeva za ekološki dizajn samostalnih cirkulacijskih sisaljki bez brtvenice i cirkulacijskih sisaljki bez brtvenice integriranih u proizvode i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 640/2009 (D060021/02 - 2019/2590(RPS) - : 23. svibnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn za vanjska napajanja u skladu s Direktivom 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 278/2009 (D060023/02 - 2019/2577(RPS) - : 13. svibnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn rashladnih uređaja s funkcijom izravne prodaje u skladu s Direktivom 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (D060277/02 - 2019/2613(RPS) - : 7. lipnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 548/2014 оd 21. svibnja 2014. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu malih, srednjih i velikih energetskih transformatora (D060353/02 - 2019/2609(RPS) - : 6. lipnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga Uredbi (EU) br. 579/2014 o odobravanju odstupanja od određenih odredaba Priloga II. Uredbi (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s prijevozom morem tekućih ulja i masti (D060408/02 - 2019/2594(RPS) - : 27. svibnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o ispravku bugarske jezične verzije Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima (D060508/01 - 2019/2602(RPS) - : 5. lipnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga Uredbi (EZ) br. 440/2008 o utvrđivanju ispitnih metoda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) radi prilagodbe tehničkom napretku (D060575/02 - 2019/2591(RPS) - : 22. svibnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: ITRE (članak 54. Poslovnika), IMCO (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga V. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) (D060578/02 - 2019/2597(RPS) - : 27. svibnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: ITRE (članak 54. Poslovnika), IMCO (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu proširenja uporabe tvari „karminska kiselina, karmin” (E 120) u određenim mesnim proizvodima koji su tradicionalni u francuskim prekomorskim područjima (D060619/03 - 2019/2600(RPS) - : 5. svibnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga I. i II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu funkcionalnog razreda „stabilizatora” i upotrebe željezova laktata (E 585) na gljivi Albatrellus ovinus kao sastojku švedskih jetrenih pašteta (D060620/03 - 2019/2624(RPS) - : 9. svibnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredbe Komisije o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn opreme za zavarivanje u skladu s Direktivom 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (D060644/02 - 2019/2617(RPS) - : 7. lipnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu upotrebe monoglicerida i diglicerida masnih kiselina (E 471) na određenom svježem voću (D060704/02 - 2019/2601(RPS) - : 5. svibnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o ispravku francuske jezične verzije Uredbe (EU) br. 10/2011 o plastičnim materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom (D060705/02 - 2019/2587(RPS) - : 22. travnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2003/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o gnojivima u svrhu prilagodbe priloga I. i IV. (D060815/01 - 2019/2622(RPS) - : 8. lipnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: IMCO

Posljednje ažuriranje: 21. lipnja 2019.Pravna napomena