Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2019 m. kovo 13 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

7. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl dviejų naujų pašarų priedų funkcinių grupių nustatymo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1831/2003 I priedas (D054793/06 - 2019/2593(RPS) - Terminas: 2019 m. gegužės 26 d.)
Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos reglamentas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi buitinių indaplovių ekologinio projektavimo reikalavimai, iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1275/2008 ir panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1016/2010 (D059941/02 - 2019/2578(RPS) - Terminas: 2019 m. gegužės 13 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi buitinių skalbyklių ir skalbyklių-džiovyklių ekologinio projektavimo reikalavimai, iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1275/2008 ir panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1015/2010 (D060017/02 - 2019/2592(RPS) - Terminas: 2019 m. gegužės 25 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi elektros variklių ir tolydžiojo reguliavimo pavarų ekologinio projektavimo reikalavimai, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 641/2009, kuriuo nustatomi autonominių beriebokšlių apytakinių siurblių ir į gaminius įmontuojamų beriebokšlių apytakinių siurblių ekologinio projektavimo reikalavimai, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 640/2009 (D060021/02 - 2019/2590(RPS) - Terminas: 2019 m. gegužės 23 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi išorinių maitinimo šaltinių ekologinio projektavimo reikalavimai ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 278/2009 (D060023/02 - 2019/2577(RPS) - Terminas: 2019 m. gegužės 13 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų ekologinio projektavimo reikalavimai (D060277/02 - 2019/2613(RPS) - Terminas: 2019 m. birželio 7 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas 2014 m. gegužės 21 d. Reglamentas (ES) Nr. 548/2014 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/125/EB nuostatų, susijusių su mažos, vidutinės ir didelės galios transformatoriais, įgyvendinimo (D060353/02 - 2019/2609(RPS) - Terminas: 2019 m. birželio 6 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos reglamento (ES) Nr. 579/2014, kuriuo nustatoma nuo tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 II priedo nuostatų dėl skystų aliejų ir riebalų vežimo jūra nukrypti leidžianti nuostata, priedas (D060408/02 - 2019/2594(RPS) - Terminas: 2019 m. gegužės 27 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo ištaisoma Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių teksto redakcija bulgarų kalba (D060508/01 - 2019/2602(RPS) - Terminas: 2019 m. birželio 5 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 440/2008, nustatančio bandymų metodus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), priedas (D060575/02 - 2019/2591(RPS) - Terminas: 2019 m. gegužės 22 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) V priedas (D060578/02 - 2019/2597(RPS) - Terminas: 2019 m. gegužės 27 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl karmino rūgšties, karmino (E 120), naudojimo tam tikruose tradiciniuose Prancūzijos užjūrio teritorijų mėsos gaminiuose paskirties išplėtimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas (D060619/03 - 2019/2600(RPS) - Terminas: 2019 m. gegužės 5 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl funkcinės grupės „stabilizatoriai“ ir dėl geležies laktato (E 585) naudojimo apdoroti grybui Albatrellus ovinus, kuris naudojamas kaip švediškų kepenų paštetų sudedamoji dalis, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 I ir II priedai (D060620/03 - 2019/2624(RPS) - Terminas: 2019 m. gegužės 9 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi suvirinimo įrangos ekologinio projektavimo reikalavimai (D060644/02 - 2019/2617(RPS) - Terminas: 2019 m. birželio 7 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl riebalų rūgščių mono- ir digliceridų (E 471) naudojimo tam tikriems šviežiems vaisiams apdoroti iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas (D060704/02 - 2019/2601(RPS) - Terminas: 2019 m. gegužės 5 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo taisomas Reglamento (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais, tekstas prancūzų kalba (D060705/02 - 2019/2587(RPS) - Terminas: 2019 m. balandžio 22 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

-.. m. ... ...d. Komisijos reglamentas (ES) …/…, kuriuo dėl I ir IV priedų pritaikymo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2003/2003 dėl trąšų (D060815/01 - 2019/2622(RPS) - Terminas: 2019 m. birželio 8 d.)
Perduota atsakingam komitetui: IMCO

Atnaujinta: 2019 m. birželio 21 d.Teisinis pranešimas