Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2019. gada 13. marts - StrasbūraGalīgā redakcija

7. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz divu jaunu barības piedevu funkcionālo grupu izveidi groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1831/2003 I pielikumu (D054793/06 - 2019/2593(RPS) - termiņš: 2019. gada 26. maijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: AGRI.

- Komisijas regula, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK nosaka ekodizaina prasības sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām, groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 1275/2008 un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 1016/2010 (D059941/02 - 2019/2578(RPS) - termiņš: 2019. gada 13. maijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK nosaka ekodizaina prasības sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām, ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 1275/2008 un ar ko atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 1015/2010 (D060017/02 - 2019/2592(RPS) - termiņš: 2019. gada 25. maijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK nosaka ekodizaina prasības elektromotoriem un regulējuma ātruma piedziņām, groza Regulu (EK) Nr. 641/2009 attiecībā uz ekodizaina prasībam autonomiem hermētiskajiem cirkulācijas sūkņiem un produktos iebūvējamiem hermētiskajiem cirkulācijas sūkņiem un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 640/2009 (D060021/02 - 2019/2590(RPS) - termiņš: 2019. gada 23. maijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK nosaka ekodizaina prasības ārējiem barošanas avotiem un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 278/2009 (D060023/02 - 2019/2577(RPS) - termiņš: 2019. gada 13. maijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2009/125/EK nosaka ekodizaina prasības aukstumiekārtām ar tiešās pārdošanas funkciju (D060277/02 - 2019/2613(RPS) - termiņš: 2019. gada 7. jūnijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula (ES), ar kuru groza Komisijas 2014. gada 21. maija Regulu (ES) Nr. 548/2014, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK attiecībā uz maziem, vidējiem un lieliem spēka transformatoriem (D060353/02 - 2019/2609(RPS) - termiņš: 2019. gada 6. jūnijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar kuru groza pielikumu Regulai (ES) Nr. 579/2014, ar ko piešķir atkāpi no dažiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 852/2004 II pielikuma noteikumiem attiecībā uz šķidro tauku un eļļu pārvadāšanu pa jūru (D060408/02 - 2019/2594(RPS) - termiņš: 2019. gada 27. maijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko labo Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem bulgāru valodas versiju (D060508/01 - 2019/2602(RPS) - termiņš: 2019. gada 5. jūnijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar kuru, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza pielikumu Regulai (EK) Nr. 440/2008 par testēšanas metožu noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (D060575/02 - 2019/2591(RPS) - termiņš: 2019. gada 22. maijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.
Atzinums: ITRE (Reglamenta 54. pants), IMCO (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas regula, ar ko groza V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (D060578/02 - 2019/2597(RPS) - termiņš: 2019. gada 27. maijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.
Atzinums: ITRE (Reglamenta 54. pants), IMCO (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz karmīnskābes, karmīna (E 120), lietojuma paplašināšanu noteiktos Francijas aizjūras teritorijās tradicionālos gaļas produktos groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu (D060619/03 - 2019/2600(RPS) - termiņš: 2019. gada 5. maijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz funkcionālo grupu “stabilizētāji” un dzelzs laktāta (E 585) lietošanu uz sēnēm Albatrellus ovinus, kuras tiek izmantotas par pārtikas sastāvdaļu Zviedrijas aknu pastētēs, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 I un II pielikumu (D060620/03 - 2019/2624(RPS) - termiņš: 2019. gada 9. maijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko nosaka ekodizaina prasības metināšanas aparātiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK (D060644/02 - 2019/2617(RPS) - termiņš: 2019. gada 7. jūnijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz taukskābju mono- un diglicerīdu (E 471) izmantošanu uz noteiktiem svaigiem augļiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu (D060704/02 - 2019/2601(RPS) - termiņš: 2019. gada 5. maijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko labo Regulas (ES) Nr. 10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, franču valodas versiju (D060705/02 - 2019/2587(RPS) - termiņš: 2019. gada 22. aprīlis).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2003/2003 par mēslošanas līdzekļiem, lai pielāgotu tās I un IV pielikumu (D060815/01 - 2019/2622(RPS) - termiņš: 2019. gada 8. jūnijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: IMCO.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 21. jūnijsJuridisks paziņojums