Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 13 martie 2019 - StrasbourgEdiţie definitivă

7. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulament al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește stabilirea a două noi grupe funcționale de aditivi furajeri (D054793/06 - 2019/2593(RPS) - termen: 26 mai 2019)
retrimis comisiei competente: AGRI

- Regulament al Comisiei de stabilire a cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile mașinilor de spălat vase de uz casnic în temeiul Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1275/2008 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1016/2010 al Comisiei (D059941/02 - 2019/2578(RPS) - termen: 13 mai 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament al Comisiei de stabilire a cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile mașinilor de spălat rufe de uz casnic și mașinilor de spălat și uscat rufe de uz casnic în temeiul Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1275/2008 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1015/2010 al Comisiei (D060017/02 - 2019/2592(RPS) - termen: 25 mai 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament al Comisiei de stabilire a cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile motoarelor electrice și variatoarelor de viteză în temeiul Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 641/2009 cu privire la cerințele de proiectare ecologică aplicabile pompelor de circulație fără etanșare independente și pompelor de circulație fără etanșare integrate în produse și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 640/2009 al Comisiei (D060021/02 - 2019/2590(RPS) - termen: 23 mai 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament al Comisiei de stabilire a cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile surselor de alimentare externă în temeiul Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 278/2009 al Comisiei (D060023/02 - 2019/2577(RPS) - termen: 13 mai 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de stabilire a cerințelor în materie de proiectare ecologică pentru aparatele frigorifice cu funcție de vânzare directă în conformitate cu Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului (D060277/02 - 2019/2613(RPS) - termen: 7 iunie 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 548/2014 din 21 mai 2014 privind punerea în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește transformatoarele de putere mici, medii și mari (D060353/02 - 2019/2609(RPS) - termen: 6 iunie 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament al Comisiei de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 579/2014 al Comisiei de acordare a unei derogări de la anumite dispoziții ale anexei II la Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește transportul maritim al uleiurilor și al grăsimilor lichide (D060408/02 - 2019/2594(RPS) - termen: 27 mai 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de rectificare a versiunii în limba bulgară a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (D060508/01 - 2019/2602(RPS) - termen: 5 iunie 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament al Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei la Regulamentul (CE) nr. 440/2008 de stabilire a metodelor de testare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (D060575/02 - 2019/2591(RPS) - termen: 22 mai 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură), IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulament al Comisiei de modificare a anexei V la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (D060578/02 - 2019/2597(RPS) - termen: 27 mai 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură), IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește extinderea utilizării substanței acid carminic, carmină (E 120) în anumite produse din carne tradiționale în teritoriile franceze de peste mări (D060619/03 - 2019/2600(RPS) - termen: 5 mai 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament al Comisiei de modificare a anexelor I și II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește categoria funcțională „stabilizatori” și utilizarea lactatului feros (E 585) pe ciuperca Albatrellus ovinus ca ingredient alimentar în pateurile de ficat suedeze (D060620/03 - 2019/2624(RPS) - termen: 9 mai 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament al Comisiei pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile echipamentelor de sudură în temeiul Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului (D060644/02 - 2019/2617(RPS) - termen: 7 iunie 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea mono- și digliceridelor acizilor grași (E 471) pe anumite fructe proaspete (D060704/02 - 2019/2601(RPS) - termen: 5 mai 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de rectificare a versiunii în limba franceză a Regulamentului (UE) nr. 10/2011 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare (D060705/02 - 2019/2587(RPS) - termen: 22 aprilie 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind îngrășămintele, în scopul adaptării anexelor I și IV (D060815/01 - 2019/2622(RPS) - termen: 8 iunie 2019)
retrimis comisiei competente: IMCO

Ultima actualizare: 21 iunie 2019Notă juridică