Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 13. marec 2019 - StrasbourgKončna izdaja

7. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 glede uvedbe dveh novih funkcionalnih skupin krmnih dodatkov (D054793/06 - 2019/2593(RPS) - rok: 26. maja 2019)
posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Uredba Komisije o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih pomivalnih strojev v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1275/2008 in razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 1016/2010 (D059941/02 - 2019/2578(RPS) - rok: 13. maja 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih pralnih in pralno-sušilnih strojev v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1275/2008 in razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 1015/2010 (D060017/02 - 2019/2592(RPS) - rok: 25. maja 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo elektromotorjev in pogonov s spremenljivo hitrostjo v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta, o spremembi Uredbe (ES) št. 641/2009 glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo samostojnih obtočnih črpalk in obtočnih črpalk, namenjenih vgradnji v izdelke, ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 640/2009 (D060021/02 - 2019/2590(RPS) - rok: 23. maja 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredbe Komisije o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo zunanjih napajalnikov na podlagi Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 278/2009 (D060023/02 - 2019/2577(RPS) - rok: 13. maja 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo hladilnih aparatov z neposredno prodajno funkcijo v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta (D060277/02 - 2019/2613(RPS) - rok: 7. junija 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 548/2014 z dne 21. maja 2014 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede majhnih, srednjih in velikih transformatorjev (D060353/02 - 2019/2609(RPS) - rok: 6. junija 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge k Uredbi (EU) št. 579/2014 o odobritvi odstopanja od nekaterih določb Priloge II k Uredbi (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s prevozom tekočih olj in maščob po morju (D060408/02 - 2019/2594(RPS) - rok: 27. maja 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o popravku bolgarske jezikovne različice Uredbe (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (D060508/01 - 2019/2602(RPS) - rok: 5. junija 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge k Uredbi (ES) št. 440/2008 o določitvi testnih metod v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) zaradi njene prilagoditve tehničnemu napredku (D060575/02 - 2019/2591(RPS) - rok: 22. maja 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: ITRE (člen 54 Poslovnika), IMCO (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi Priloge V k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (D060578/02 - 2019/2597(RPS) - rok: 27. maja 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: ITRE (člen 54 Poslovnika), IMCO (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede razširitve uporabe karminske kisline, karmina (E 120) v nekaterih mesnih proizvodih, tradicionalnih na francoskih čezmorskih ozemljih (D060619/03 - 2019/2600(RPS) - rok: 5. maja 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog I in II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede funkcijskega razreda „stabilizatorji“ in uporabe železovega (II) laktata (E 585) na gobah Albatrellus ovinus kot živilski sestavini v švedskih jetrnih paštetah (D060620/03 - 2019/2624(RPS) - rok: 9. maja 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o zahtevah za okoljsko primerno zasnovo varilne opreme v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta (D060644/02 - 2019/2617(RPS) - rok: 7. junija 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe mono- in digliceridov maščobnih kislin (E 471) na nekaterih vrstah svežega sadja (D060704/02 - 2019/2601(RPS) - rok: 5. maja 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o popravku francoske jezikovne različice Uredbe (EU) št. 10/2011 o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (D060705/02 - 2019/2587(RPS) - rok: 22. aprila 2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije (EU) …/…z dne XXX o spremembi Uredbe (ES) št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gnojilih zaradi prilagoditve prilog I in IV (D060815/01 - 2019/2622(RPS) - rok: 8. junija 2019)
posredovano pristojnemu odboru: IMCO

Zadnja posodobitev: 21. junij 2019Pravno obvestilo