Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 13. marts 2019 - StrasbourgEndelig udgave

8. Klimaændringer (forhandling)
CRE

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Klimaændringer (2019/2582(RSP))

Melania Ciot (formand for Rådet) og Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere Peter Liese for PPE-Gruppen, Udo Bullmann for S&D-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Lynn Boylan for GUE/NGL-Gruppen, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, og Joëlle Mélin for ENF-Gruppen.

Talere Miguel Arias Cañete og Melania Ciot.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.15 i protokollen af 14.3.2019.

(Mødet afbrudt kl. 09.48)

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

Seneste opdatering: 21. juni 2019Juridisk meddelelse