Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 13 mars 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

8. Klimatförändringar (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Klimatförändringar (2019/2582(RSP))

Melania Ciot (rådets tjänstgörande ordförande) och Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Peter Liese för PPE-gruppen, Udo Bullmann för S&D-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Lynn Boylan för GUE/NGL-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, och Joëlle Mélin för ENF-gruppen.

Talare: Miguel Arias Cañete och Melania Ciot.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.15 i protokollet av den 14.3.2019.

(Sammanträdet avbröts kl. 09.48.)

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

Senaste uppdatering: 21 juni 2019Rättsligt meddelande