Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 13 март 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия

10. Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 21 и 22 март 2019 г. и оттегляне на Обединеното кралство от ЕС (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 21 и 22 март 2019 г. и оттегляне на Обединеното кралство от ЕС (2018/2976(RSP))

Melania Ciot (действащ председател на Съвета), Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) и Michel Barnier (главен преговарящ) направиха изявления.

Изказаха се Manfred Weber, от името на групата PPE, Udo Bullmann, от името на групата S&D, Hans-Olaf Henkel, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Nigel Farage, от името на групата EFDD, и Gerard Batten, от името на групата ENF.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се Diane Dodds, независим член на ЕП, Janusz Lewandowski, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Marian Harkin, Jill Evans, Martina Anderson, Piernicola Pedicini, Janice Atkinson, Steven Woolfe, Elmar Brok, Mercedes Bresso, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Bernard Monot, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Pilar del Castillo Vera, Kathleen Van Brempt, Richard Sulík, Nicolas Bay, Danuta Maria Hübner, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Luděk Niedermayer, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Julie Girling, Richard Corbett, Othmar Karas, Seán Kelly и Dubravka Šuica.

Изказаха се Frans Timmermans и Melania Ciot.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 21 юни 2019 г.Правна информация