Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 13. marts 2019 - StrasbourgEndelig udgave

10. Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 21.-22. marts (forhandling)
CRE

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 21.-22. marts (2018/2976(RSP))

Melania Ciot (formand for Rådet), Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) og Michel Barnier (chefforhandler) afgav redegørelserne.

Talere Manfred Weber for PPE-Gruppen, Udo Bullmann for S&D-Gruppen, Hans-Olaf Henkel for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Nigel Farage for EFDD-Gruppen, og Gerard Batten for ENF-Gruppen.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere Diane Dodds, løsgænger, Janusz Lewandowski, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Marian Harkin, Jill Evans, Martina Anderson, Piernicola Pedicini, Janice Atkinson, Steven Woolfe, Elmar Brok, Mercedes Bresso, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Bernard Monot, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Pilar del Castillo Vera, Kathleen Van Brempt, Richard Sulík, Nicolas Bay, Danuta Maria Hübner, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Luděk Niedermayer, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Julie Girling, Richard Corbett, Othmar Karas, Seán Kelly og Dubravka Šuica.

Talere Frans Timmermans og Melania Ciot.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Seneste opdatering: 21. juni 2019Juridisk meddelelse