Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 13. märts 2019 - StrasbourgLõplik väljaanne

10. Euroopa Ülemkogu 21.–22. märtsi 2019. aasta kohtumise ja Ühendkuningriigi liidust lahkumise ettevalmistamine (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu 21.–22. märtsi 2019. aasta kohtumise ja Ühendkuningriigi liidust lahkumise ettevalmistamine (2018/2976(RSP))

Melania Ciot (nõukogu eesistuja), Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) ja Michel Barnier (pealäbirääkija) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Udo Bullmann fraktsiooni S&D nimel, Hans-Olaf Henkel fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel ja Gerard Batten fraktsiooni ENF nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), Janusz Lewandowski, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Marian Harkin, Jill Evans, Martina Anderson, Piernicola Pedicini, Janice Atkinson, Steven Woolfe, Elmar Brok, Mercedes Bresso, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Bernard Monot, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Pilar del Castillo Vera, Kathleen Van Brempt, Richard Sulík, Nicolas Bay, Danuta Maria Hübner, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Luděk Niedermayer, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Julie Girling, Richard Corbett, Othmar Karas, Seán Kelly ja Dubravka Šuica.

Sõna võtsid Frans Timmermans ja Melania Ciot.

Arutelu lõpetati.

Viimane päevakajastamine: 21. juuni 2019Õigusalane teave