Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 13 marca 2019 r. - StrasburgWersja ostateczna

10. Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 21–22 marca oraz wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 21–22 marca oraz wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (2018/2976(RSP))

Melania Ciot (urzędująca przewodnicząca Rady), Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) i Michel Barnier (główny negocjator) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Udo Bullmann w imieniu grupy S&D, Hans-Olaf Henkel w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD i Gerard Batten w imieniu grupy ENF.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali Diane Dodds niezrzeszona, Janusz Lewandowski, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Marian Harkin, Jill Evans, Martina Anderson, Piernicola Pedicini, Janice Atkinson, Steven Woolfe, Elmar Brok, Mercedes Bresso, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Bernard Monot, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Pilar del Castillo Vera, Kathleen Van Brempt, Richard Sulík, Nicolas Bay, Danuta Maria Hübner, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Luděk Niedermayer, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Julie Girling, Richard Corbett, Othmar Karas, Seán Kelly i Dubravka Šuica.

Głos zabrali Frans Timmermans i Melania Ciot.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 21 czerwca 2019Informacja prawna