Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 13 martie 2019 - StrasbourgEdiţie definitivă

10. Pregătirea reuniunii Consiliului European din 21-22 martie 2019 și retragerea Regatului Unit din UE (dezbatere)
CRE

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Pregătirea reuniunii Consiliului European din 21-22 martie 2019 și retragerea Regatului Unit din UE (2018/2976(RSP))

Melania Ciot (Președinta în exercițiu a Consiliului), Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) și Michel Barnier (negociator șef) au făcut declarațiile.

Au intervenit Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Udo Bullmann, în numele Grupului S&D, Hans-Olaf Henkel, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Nigel Farage, în numele Grupului EFDD, și Gerard Batten, în numele Grupului ENF.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit Diane Dodds, neafiliată, Janusz Lewandowski, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Marian Harkin, Jill Evans, Martina Anderson, Piernicola Pedicini, Janice Atkinson, Steven Woolfe, Elmar Brok, Mercedes Bresso, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Bernard Monot, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Pilar del Castillo Vera, Kathleen Van Brempt, Richard Sulík, Nicolas Bay, Danuta Maria Hübner, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Luděk Niedermayer, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Julie Girling, Richard Corbett, Othmar Karas, Seán Kelly și Dubravka Šuica.

Au intervenit Frans Timmermans și Melania Ciot.

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 21 iunie 2019Notă juridică