Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0435(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0071/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0071/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2019 - 11.1
CRE 13/03/2019 - 11.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0165

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

11.1. Ενωσιακή γενική άδεια εξαγωγής εξαγωγής ορισμένων ειδών διπλής χρήσης από την Ένωση προς το Ηνωμένο Βασίλειο ***I (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου με την χορήγηση ενωσιακής γενικής άδειας εξαγωγής για την εξαγωγή ορισμένων ειδών διπλής χρήσης από την Ένωση προς το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας [COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0165)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.

Παρεμβάσεις

Ο Klaus Buchner (εισηγητής), πριν από την ψηφοφορία.

Τελευταία ενημέρωση: 21 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου