Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0152(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0078/2019

Внесени текстове :

A8-0078/2019

Разисквания :

PV 12/03/2019 - 25
CRE 12/03/2019 - 25

Гласувания :

PV 13/03/2019 - 11.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0174

Протокол
Сряда, 13 март 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия

11.10. Визова информационна система ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 767/2008, Регламент (ЕО) № 810/2009, Регламент (ЕС) 2017/2226, Регламент (ЕС) 2016/399, Регламент XX/2018 [Регламент за оперативната съвместимост] и Решение 2004/512/ЕО и за отмяна на Решение 2008/633/ПВР на Съвета [COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0174)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Последно осъвременяване: 21 юни 2019 г.Правна информация