Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2019 m. kovo 13 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

11.20. Jungtinės Karalystės vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams skirti žvejybos leidimai ir Jungtinės Karalystės žvejybos laivų Sąjungos vandenyse vykdomos žvejybos operacijos ***I (balsavimas)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Komisijos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams skirtų žvejybos leidimų ir Jungtinės Karalystės žvejybos laivų Sąjungos vandenyse vykdomų žvejybos operacijų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/2403 [COM(2019)0049 - C8-0036/2019 - 2019/0010(COD)] - Žuvininkystės komitetas

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20)

SIŪLYMAS ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0184)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Atnaujinta: 2019 m. birželio 21 d.Teisinis pranešimas