Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 13 mars 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

12. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Rekommendation Anna Elżbieta Fotyga - A8-0026/2019
Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák och Daniel Hannan

Betänkande Anna Elżbieta Fotyga - A8-0058/2019
Talare: Danuta Jazłowiecka yttrade sig om röstförklaringarna (talmannen gjorde förtydliganden).
Morten Messerschmidt

Betänkande Morten Løkkegaard - A8-0188/2017
Lucy Anderson, Jiří Pospíšil och Stanislav Polčák

Betänkande Carlos Coelho - A8-0078/2019
Monica Macovei och Morten Messerschmidt

Betänkande Miriam Dalli - A8-0106/2019
Morten Messerschmidt, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Branislav Škripek och Michaela Šojdrová

Betänkande Tanja Fajon - A8-0089/2019
Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk och Stanislav Polčák

Betänkande Monika Hohlmeier - A8-0115/2019
Monica Macovei

Ett Europa som skyddar: Ren luft för alla - B8-0156/2019
Momchil Nekov, Urszula Krupa, Maria Spyraki, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo och Pirkko Ruohonen-Lerner

Betänkande Anna Elżbieta Fotyga - A8-0031/2019
Jiří Payne

Betänkande Juan Fernando López Aguilar - A8-0074/2019
Cécile Kashetu Kyenge.

Senaste uppdatering: 21 juni 2019Rättsligt meddelande