Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 13. března 2019 - ŠtrasburkKonečné znění

16. Doporučení k zahájení jednání mezi Evropskou unií a Spojenými státy (rozprava)
CRE

Prohlášení Komise: Doporučení k zahájení jednání mezi Evropskou unií a Spojenými státy (2019/2537(RSP))

Cecilia Malmström (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Godelieve Quisthoudt-Rowohl za skupinu PPE, Bernd Lange za skupinu S&D, Jan Zahradil za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Tiziana Beghin za skupinu EFDD, France Jamet za skupinu ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer, Lola Sánchez Caldentey, William (The Earl of) Dartmouth, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Yannick Jadot, Christophe Hansen, Jeppe Kofod, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, a Mireille D'Ornano.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Molly Scott Cato, Rosa D'Amato, Jarosław Wałęsa, Maria Grapini, Marc Tarabella a Maria Arena.

Vystoupila Cecilia Malmström.

Návrh usnesení, který bude předložen podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, bude oznámen později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.16 zápisu ze dne 14.3.2019.

Poslední aktualizace: 21. června 2019Právní upozornění