Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2119(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0159/2019

Разисквания :

PV 13/03/2019 - 17
CRE 13/03/2019 - 17

Гласувания :

PV 13/03/2019 - 19.13

Приети текстове :

P8_TA(2019)0201

Протокол
Сряда, 13 март 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия

17. Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2019 г. - Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2019 г. (разискване)
CRE

Доклад относно Европейския семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2019 г. [2018/2119(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

Доклад относно Европейския семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2019 г. [2018/2120(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Marian Harkin (A8-0162/2019)

Tom Vandenkendelaere и Marian Harkin представиха докладите.

Изказаха се Melania Ciot (действащ председател на Съвета), Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ) и Marianne Thyssen (член на Комисията).

Изказаха се Андрей Ковачев (докладчик по становището на комисията ENVI), Искра Михайлова (докладчик по становището на комисията REGI), Iratxe García Pérez (докладчик по становището на комисията FEMM), Ernest Urtasun (докладчик по становището на комисията FEMM), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, от името на групата PPE, Maria Arena, от името на групата S&D, Ralph Packet, от името на групата ECR, Enrique Calvet Chambon, от името на групата ALDE, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, Auke Zijlstra, от името на групата ENF, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, Markus Ferber, Pedro Silva Pereira, Czesław Hoc, Jean-Luc Schaffhauser, Sotirios Zarianopoulos, Heinz K. Becker, Stanisław Ożóg, Romana Tomc и Dariusz Rosati.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias и Bill Etheridge.

Изказаха се Valdis Dombrovskis, Melania Ciot, Tom Vandenkendelaere и Marian Harkin.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 19.13 от протокола от 13.3.2019 г и точка 19.14 от протокола от 13.3.2019 г.

(Заседанието е прекъснато за няколко минути в очакване на времето за гласуване.)

Последно осъвременяване: 21 юни 2019 г.Правна информация