Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0012(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0326/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0326/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2019 - 19.4
CRE 13/03/2019 - 19.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0192

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

19.4. Λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία ***I (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία, για την κατάργηση της οδηγίας 2000/59/ΕΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΚ και της οδηγίας 2010/65/ΕΕ [COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 28)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0192)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.

Παρεμβάσεις

Η Gesine Meissner (εισηγήτρια) πριν από την ψηφοφορία.

Τελευταία ενημέρωση: 21 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου