Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0226(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0276/2018

Ingivna texter :

A8-0276/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/03/2019 - 19.6

Antagna texter :

P8_TA(2019)0194

Protokoll
Onsdagen den 13 mars 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

19.6. Bekämpning av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter och om ersättande av rådets rambeslut 2001/413/RIF [COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 30)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0194)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Senaste uppdatering: 21 juni 2019Rättsligt meddelande