Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 13. ožujka 2019. - StrasbourgZavršno izdanje

19. Glasovanje
CRE

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su samo u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta.


19.1. Europski centar za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja i Mreža nacionalnih koordinacijskih centara ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog centra za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja i Mreže nacionalnih koordinacijskih centara [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestiteljica: Julia Reda (A8-0084/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 25.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMAN

Odobren (P8_TA(2019)0189)

Govorila je Julia Reda (izvjestiteljica) kako bi zatražila da se predmet uputi nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika. Parlament je odobrio zahtjev.


19.2. Izmjena Uredbe (EZ) br. 391/2009 s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 391/2009 s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije [COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 26.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0190)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


19.3. Izmjena Uredbe (EU) br. 1316/2013 s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1316/2013 s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije [COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Karima Delli (A8-0009/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 27.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0191)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


19.4. Lučki uređaji za prihvat isporuke brodskog otpada ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o lučkim uređajima za prihvat isporuke brodskog otpada, stavljanju izvan snage Direktive 2000/59/EZ i izmjenama Direktive 2009/16/EZ i Direktive 2010/65/EU [COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 28.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0192)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Govorili su:

Gesine Meissner (izvjestiteljica), prije glasovanja.


19.5. Produljenje prijelazne uporabe sredstava koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka predviđene Carinskim zakonikom Unije ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 952/2013 radi produljenja prijelazne uporabe sredstava koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka predviđene Carinskim zakonikom Unije [COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 29.)

PRIVREMENI SPORAZUM, ZAJEDNIČKA IZJAVA i IZJAVA KOMISIJE

Odobren (P8_TA(2019)0193)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


19.6. Borba protiv prijevara i krivotvorenja bezgotovinskih sredstava plaćanja ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o borbi protiv prijevara i krivotvorenja bezgotovinskih sredstava plaćanja i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/413/PUP [COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 30.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0194)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


19.7. Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: najveća dopuštena količina rezidua za nekoliko tvari uključujući klotianidin (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0138/2019

(većina zastupnika u Parlamentu)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 31.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0195)

Govorili su:

Marianne Thyssen (povjerenica Komisije) dala je izjavu u ime Komisije.


19.8. Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirani kukuruz 4114 (DP-ØØ4114-3) (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0141/2019

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 32.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0196)


19.9. Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirani kukuruz MON 87411 (MON-87411-9) (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0140/2019

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 33.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0197)


19.10. Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirani kukuruz Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0142/2019

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 34.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0198)


19.11. Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: aktivne tvari uključujući tiakloprid (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0139/2019

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 35.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0199)


19.12. Izvješće o Turskoj za 2018. (glasovanje)

Izvješće o Izvješću Komisije o Turskoj za 2018. [2018/2150(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Kati Piri (A8-0091/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 36.)

ALTERNATIVNI PRIJEDLOG REZOLUCIJE (podnio Klub zastupnika ENF-a)

Odbijen

PRIJEDLOG REZOLUCIJE (podnio odbor AFET)

Usvojen (P8_TA(2019)0200)

Govorili su:

Kati Piri (izvjestiteljica), poslije glasovanja.


19.13. Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: Godišnji pregled rasta za 2019. (glasovanje)

Izvješće o europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: Godišnji pregled rasta za 2019. [2018/2119(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 37.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0201)


19.14. Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjem pregledu rasta za 2019. (glasovanje)

Izvješće o europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjem pregledu rasta za 2019. [2018/2120(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Marian Harkin (A8-0162/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 38.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0202)

Posljednje ažuriranje: 21. lipnja 2019.Pravna napomena