Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2019 m. kovo 13 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

19. Balsuoti skirtas laikas
CRE

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima Parlamento interneto svetainėje.


19.1. Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centro ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas ***I (balsavimas)

Ataskaita dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centras ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Julia Reda (A8-0084/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 25)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0189)

Kalbėjo: Julia Reda (pranešėja) ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


19.2. Reglamentas, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 391/2009 ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 391/2009 [COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 26)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0190)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


19.3. Reglamentas, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013 ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013 [COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Karima Delli (A8-0009/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 27)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0191)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


19.4. Uosto priėmimo įrenginiai, į kuriuos pristatomos laivų atliekos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl uosto priėmimo įrenginių, į kuriuos pristatomos laivų atliekos, kuria panaikinama Direktyva 2000/59/EB ir iš dalies keičiama Direktyva 2009/16/EB ir Direktyva 2010/65/ES [COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 28)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0192)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Kalbėjo:

Gesine Meissner (pranešėja), prieš balsavimą.


19.5. Priemonių, kurios nėra Sąjungos muitinės kodekse numatytos elektroninės duomenų apdorojimo priemonės, taikymo pereinamuoju laikotarpiu pratęsimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl priemonių, kurios nėra Sąjungos muitinės kodekse numatytos elektroninės duomenų apdorojimo priemonės, taikymo pereinamuoju laikotarpiu pratęsimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 952/2013 [COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 29)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS, BENDRAS PAREIŠKIMAS ir KOMISIJOS PAREIŠKIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0193)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


19.6. Kova su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kovos su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/413/TVR [COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 30)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0194)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


19.7. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: didžiausios leidžiamosios kai kurių medžiagų koncentracijos, įskaitant klotianidiną (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0138/2019

(Reikalinga visų Parlamento narių dauguma)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 31)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0195)

Kalbėjo:

Marianne Thyssen (Komisijos narys) Komisijos vardu padarė deklaraciją.


19.8. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai 4114 (DP-ØØ4114-3) (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0141/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 32)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0196)


19.9. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai MON 87411 (MON-87411-9) (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0140/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 33)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0197)


19.10. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 ir jų deriniai Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 bei MIR162 × 1507 (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0142/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 34)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0198)


19.11. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: veikliosios medžiagos, įskaitant tiaklopridą (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0139/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 35)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0199)


19.12. 2018 m. ataskaita dėl Turkijos (balsavimas)

Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Turkijos [2018/2150(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Kati Piri (A8-0091/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 36)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė ENF frakcija)

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė AFET komitetas)

Priimta (P8_TA(2019)0200)

Kalbėjo:

Kati Piri (pranešėja), po balsavimo.


19.13. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2019 m. metinė augimo apžvalga (balsavimas)

Pranešimas: Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2019 m. metinė augimo apžvalga [2018/2119(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 37)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0201)


19.14. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2019 m. metinėje augimo apžvalgoje (balsavimas)

Pranešimas Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2019 m. metinėje augimo apžvalgoje [2018/2120(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Marian Harkin (A8-0162/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 38)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0202)

Atnaujinta: 2019 m. birželio 21 d.Teisinis pranešimas