Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

22. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 17.42.

Τελευταία ενημέρωση: 21 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου