Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0333R(APP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0087/2019

Внесени текстове :

A8-0087/2019

Разисквания :

PV 13/03/2019 - 24
CRE 13/03/2019 - 24

Гласувания :

PV 14/03/2019 - 11.17

Приети текстове :

P8_TA(2019)0218

Протокол
Сряда, 13 март 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия

24. Учредяване на Европейския паричен фонд (разискване)
CRE

Междинен доклад относно предложението за регламент на Съвета за учредяване на Европейския паричен фонд [2017/0333R(APP)] - Комисия по бюджети - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: Pedro Silva Pereira и Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

Pedro Silva Pereira и Vladimír Maňka представиха доклада.

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се Danuta Maria Hübner (докладчик по становището на комисията AFCO), Tom Vandenkendelaere, от името на групата PPE, Pervenche Berès, от името на групата S&D, Ralph Packet, от името на групата ECR, Jean Arthuis, от името на групата ALDE, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, Marco Valli, от името на групата EFDD, Michał Marusik, от името на групата ENF, Sophie Montel, независим член на ЕП, Markus Ferber, Eider Gardiazabal Rubial, Bernd Lucke, Nils Torvalds, Liadh Ní Riada, Piernicola Pedicini, André Elissen, Othmar Karas, Mercedes Bresso, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Zbigniew Kuźmiuk и Younous Omarjee.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Fabio Massimo CASTALDO
Заместник-председател

Изказаха се Bill Etheridge, Gilles Lebreton, Theodor Dumitru Stolojan, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Dariusz Rosati, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Sirpa Pietikäinen, Jens Geier, Seán Kelly, Alfred Sant, Adam Szejnfeld и Inese Vaidere.

Изказаха се Valdis Dombrovskis и Vladimír Maňka.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.17 от протокола от 14.3.2019 г.

Последно осъвременяване: 21 юни 2019 г.Правна информация